(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Bendl, po něm pan ministr Babiš. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám žádný tajný materiál, tudíž ho nemám z Ministerstva financí, aby pan ministr nemusel zahájit interní vyšetřování, kdo předal materiál opozičnímu poslanci. Je to materiál, který obdržel Svaz měst a obcí. Je to veřejně přístupný materiál. Ale pro debatu o číslech... (Poslanec se odmlčel. V sále je velký hluk a neklid.) Chci říct, že jsou to čísla z roku 2014. Letos roste ekonomika tempem takřka 5 %. V lednu budeme vědět, kolik to pro Prahu dělá za rok 2015. Já si dovolím prognózovat, že to bude víc než 690 mil. korun. Příští rok se prognózuje další růst ekonomiky zhruba o 2,5, možná 2,8 %, takže si dovolím prognózovat, že v roce 2016 to bude více než 690 mil. A to nepočítám hypotetické miliardy, které chce z živnostníků dostat ministr financí, a z nich 30 % by znovu zůstalo v obcích.

Vycházím z čísel, která jsou jediná za uzavřený rok, a to je rok 2014. Analýza má tři řádky. To není žádná tabulka s konkrétním dopadem. A tady se nemění jednoduchý parametr zákona. Tady se mění systém bez debaty, bez diskuse. Já pak v řádném vystoupení, až se přihlásím, zopakuji a popíšu proces, kdy jsme naposled výrazným způsobem změnili systém, jak dlouho jsme o tom debatovali, s kým vším, jak složitě jsme hledali shodu, kterou jsme nakonec našli, a prosadili jsme nové rozpočtové určení daní a pomohli jsme zejména obcím od dvou do patnácti tisíc obyvatel. Ale taky jsme zrušili národní dotační tituly. A peníze jsme našli na úkor státu, ne na úkor jiných obcí. To je podstatný rozdíl tohoto návrhu. Já sám jsem zvědav, jestli se pan ministr financí k prezentaci Ministerstva financí přihlásí, nebo ne. Nám nezbývá nic jiného než věřit číslům, která odcházejí z Ministerstva financí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Připraví se pan ministr Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já se přiznám, že jsem byl velmi překvapený z reakce některých poslaneckých klubů zastoupených ve Sněmovně při žádosti kolegyně poslankyně Kovářové o to, aby nám byl předložen konkrétní dopad do rozpočtu měst a obcí vyplývající ze senátního návrhu zákona. Překvapil mě postoj poslanců komunistické strany, že nechtějí, aby tento materiál ministr Babiš předložil. Nechápu, proč ho hájíte. Buď tedy nechcete, abyste tady byli dvaadvacátého kvůli rozpočtovému určení daní, to bych sice pochopil, i když si myslím, že to není relevantní důvod, anebo zkrátka chcete podpořit vládní koalici a ministra Babiše. To je asi zřejmě vaše rozhodnutí.

Přesto vystoupím v řádné rozpravě s návrhem na doprovodné usnesení k tomuto návrhu zákona, aby ministr financí neprodleně předložil poslancům Poslanecké sněmovny dopady senátního návrhu rozpočtového určení daní do rozpočtu měst a obcí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Věřte, že vnímám vaše žádosti o přihlášku do rozpravy jak s faktickými poznámkami, tak do řádné rozpravy, ale každý v pořadí, jak se přihlásil, takže vás žádám o určitou trpělivost, přestože debata je hektická. Nyní tedy vystoupí pan ministr Babiš s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane ministře. (V sále je stále obrovský hluk a neklid.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Ta vystoupení jsou neuvěřitelná demagogie. Skutečně co k tomu říct? Já bych to znovu zopakoval. K 30. 11. jsme vybrali o 22 mld. víc daní. Z toho plynou sdílené daně do obcí a měst z DPH a daně z příjmu právnických osob. (Hlasy z pravé části sálu.) Já vím, že je vám to jedno, že to je jenom divadlo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, že vám vstupuji do řeči, ale žádám vás, poslankyně a poslanci, abyste po sobě nepokřikovali.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Oblbujete tady lidi! Protože motivační prvek je negativní pro 4 800 obcí. Negativní! A já vám tu analýzu dodám! Ale neříkejte, že jsem řekl, že ji nedodám. Já jsem řekl, že ji nedodám do hodiny, protože máme 6 400 obcí. A do hodiny nejsem tuto analýzu schopen dodat ! A pokud se jedná o Prahu, tak když to zrušíme, tak Praha dostane navíc 273 mil. korun, takže opak je pravdou. Vybíráme víc, sdílené daně víc a motivační prvek je negativní pro 4 800 obcí. 77 % obcí je postiženo negativně tím, co chceme zrušit. Tak už přestaňte konečně lhát! (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Ono to asi, vážené kolegyně a kolegové, nebude už mít faktický význam, ale myslím si, že reálná pointa těchto dvou návrhů, ať už poslaneckého, nebo verze senátní, která má výrazněji pomoci obcím, má svou pointu, že bychom asi měli trošičku v této souvislosti utlumit vášně, a z toho důvodu si myslím, že není namístě přerušování tohoto bodu, protože právě většina obcí a krajů čeká velice nedočkavě před koncem roku na doprojednání tohoto návrhu zákona. Pak si myslím, že by neměl být problém, aby každý z nás si vybral variantu, která mu vyhovuje a abychom tedy přistoupili k hlasování. Nesdílím v této souvislosti slova, která tady řekl můj předřečník, prostřednictvím předsedajícího pan poslanec Bendl. (Hluk v sále trvá.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo paní poslankyni Kovářové, přečtu omluvenku. Dnes od 14.30 do 19 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner.

Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Kučera, po něm pan místopředseda Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jen pro informaci jsem se ještě podívala do odpovědi pana ředitele Mateje. Ten v odpovědi sděluje, opakuji, že Ministerstvo financí používá pro analýzy statistické metody střední hodnoty s využitím historických dat o vývoji této daně. A přepočty byly aplikovány dále na daňovou predikci na rok 2017 a na základě tohoto modelu byly zjištěny ztráty nad jeden milion korun... a tak dále, a tak dále. Čili myslím, pane ministře, že byste nám tu analýzu, podle té odpovědi je zřejmě k dispozici. (Předseda PSP Jan Hamáček hovoří s ministrem Babišem.) Pardon, jenom bych ráda, aby mě pan ministr poslouchal. Děkuji. Že byste nám tu analýzu mohl dodat, protože podle odpovědi vašeho ředitele je na Ministerstvu financí k dispozici a mohl byste nám ji dodat okamžitě.

Ještě k tomu, kdo lže. Ty politické agitky, které vy tady vždycky vedete a nenasloucháte. Ne, že nenasloucháte nám poslancům, ale nenasloucháte Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, zkrátka a dobře jejich argumenty vůbec neposloucháte a na nás tady jenom křičíte, že lžeme! Tak se vyjadřujte k rozpočtovému určení daní! To je téma, to je dnešní bod. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám taky děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Po něm pan místopředseda Gazdík, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já skutečně na rozdíl od své kolegyně paní poslankyně Kovářové začínám nabývat na dojmu, že žádná analýza neexistuje, jelikož nám ji za prvé pan ministr financí Andrej Babiš nepředložil na řádné jednání Sněmovny, a dokonce nám ji nechce předložit ani v nějakém relativně normálním čase. To znamená, pravděpodobně se na ní teď horečně pracuje a dodatečně bude vytvořena. Já jiný důvod, proč by nám tato analýza neměla být dána, skutečně nevidím. To, že ministr financí Andrej Babiš nerozumí rozpočtovému určení daní, to je snad většině z nás známo, minimálně těm, kteří rozumí obecním rozpočtům. To prokázal samozřejmě na několika diskusích. Začalo to už tehdy, když ho na nějakém setkání téměř vypískali starostové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP