Sněmovní tisk 455
Novela z. - branný zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 455/0 dne 13. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1118/14, PID KORN9LMBEYY4.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 816).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 455/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 455/2, který byl rozeslán 25. 11. 2015 v 13:27.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 455/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1020).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 12. 2015.
  Zákon Senátem schválen 13. 1. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 47/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3034Antonín Seďa08495-11467.odt (51 KB) / PDF (70 KB, 1 strana) 20. 10. 2015 v 15:06:05
3208Jana Černochová08669-11744.doc (42 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 13. 11. 2015 v 15:36:00
3209Jana Černochová08670-11745.doc (28 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 13. 11. 2015 v 15:36:39


Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, dobrovolná vojenská služba, odepření povinné vojenské služby, vojenská služba žen, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)