(9.50 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Oč vlastně běží v té motivační složce? Protože pan Martínek nemá pravdu, když tvrdí, že veškeré ty daňové odpočty jdou na úkor obcí. Tak to není. Ta motivační složka je 30% přednostní výnos z daně fyzických osob na základě daňového přiznání. Samozřejmě pokud někdo podává daňové přiznání pouze s cílem získat zpět nějaké daňové bonusy nebo slevy na dani, tak se to zase rozděluje 30 % a pak podílem zbytku, jak je to nastaveno v rozpočtovém určení daní. Takže není pravda, že tím, když se zruší motivační složka, že všechny vrácené slevy na daně budou na úkor pouze státu, jak psal pan senátor Martínek i poslancům v informaci o tomto pozměňovacím návrhu.

Já chci pouze dodat, že senátním návrhem bez jakékoliv hlubší analýzy, bez podpory ať už Svazu měst a obcí České republiky, nebo Sdružení místních samospráv nelze takto brutálně zasahovat do rozpočtového určení daní. Já ani nevím, oč tu běží. Možná tady běží o záměr vypadat navenek jako ten, kdo přidává obcím. Ale ve skutečnosti to bude jinak. Když budeme hlasovat o senátním návrhu, tak budeme hlasovat víceméně o tom, zda ponecháme obcím příjmy z daňových výnosů podle stávajících pravidel, to znamená v autonomně stejné výši, anebo jim do budoucnosti pravděpodobně, a nikdo to neumí spočítat, částečně příjmy vezmeme. To je rozhodování pro Poslaneckou sněmovnu.

Já určitě nedoporučuji to, abychom v dané chvíli šli proti obcím, protože návrh nemá podporu obcí. A pokud nedokážeme spočítat, o kolik by vlastně obce přišly, pouze jsou tady zmíněny takzvané kupecké počty - 2 mld. odhad na výnosu z daně z přidané hodnoty, minus 1 mld. méně na dani na motivační složce, což je odhad, který je jednak velmi nepřesný a který je výrazně ovlivněn v letošním roce i v minulém roce, proto ten pokles té položky tím, že na základě rozhodnutí Ústavního soudu pracující důchodci samozřejmě uplatnili v rámci daňového přiznání slevu na dani. Ministerstvo financí zveřejňuje každý měsíc pokladní plnění státního rozpočtu. Můžeme se podívat na listopadové plnění a především na argumenty, které jsou tam provedeny, kdy samo Ministerstvo financí odhaduje dopad těch pracujících důchodců a jejich přiznání zhruba ve výši 2,2 mld. korun na dani z příjmů fyzických osob na základě daňového přiznání. Bude tento dopad i v příštích letech? Budou pracující důchodci podávat daňové přiznání, když už se dávno důchodcům sleva na dani přiznala? Myslím, že to tak nebude.

Podívejte se ještě na další věc. Když se snažíme projednávat zákon o elektronické evidenci tržeb, tak pan ministr financí argumentuje, a můžete se podívat do důvodové zprávy k návrhu, že v případě zavedení pouze prvních dvou skupin, to znamená restaurací a maloobchodů a velkoobchodů, to přinese na dani z příjmů fyzických osob 5 mld. korun navíc. Náhle pracujeme s tezí, že naopak daň z příjmů fyzických osob se na základě daňového přiznání bude snižovat. Tak buď platí A, nebo platí B. Nemůžeme tvrdit něco jiného, když projednáváme elektronickou evidenci tržeb, a nemůžeme tvrdit něco jiného, když se nám to hodí, pokud chceme zrušit motivační složku pro obce.

Přiznám se, že skutečně návrh podpořit nelze. Škoda, že pan ministr financí nebyl přítomen finanční konferenci Svazu měst a obcí. Škoda. Koneckonců ve středu dopoledne se nakonec státní rozpočet neschvaloval. Státní rozpočet se schvaloval až odpoledne, takže mohl být přítomen. Mohl slyšet argumenty. Mohl se podělit se 400 starosty, kteří tam byli přítomni, o své poznatky a se svými argumenty ve prospěch tohoto senátního návrhu. Nevyužil toho.

Jaký byl výsledek? Výsledek byl takový, a já to přečtu, že Rada Svazu měst a obcí sice děkuje senátorům za to, že projevili snahu předložit pozměňovací návrhy o rozpočtovém určení daní, ale tento návrh nepodpoří, a naopak podporuje základní návrh s tím, že je připravena ve spolupráci se Sdružením místních samospráv velmi trpělivě a houževnatě vyjednávat s Ministerstvem financí pro příští rok, aby se skutečně podíl na DPH zvýšil minimálně na 21,4 % bez toho, aby se prováděly nějaké další změny, které poškozují obce.

Pokud tento návrh schválíme, půjdeme proti obcím, vlastně zamezíme možnost Svazu měst a obcí, nakonec i pracovní skupině, aby tyto návrhy projednala a předložila nějaký koncepční materiál, který bude možné v Poslanecké sněmovně v příštím roce schvalovat. Není kam spěchat, protože dopady tohoto senátního návrhu u obcí se týkají stejně až 1. ledna 2017. Proto nepochopím, proč se za každou cenu prosazuje tento návrh, o kterém ani nevíme, jaké bude mít konkrétní dopady na konkrétní jednotlivé obce. Proto takový návrh nemůžu podpořit a určitě jej nepodpoří ani Občanská demokratická strana. Pokud tento návrh nebude přijat, senátní verze, tak jsme samozřejmě připraveni podpořit za dané situace původní vládní návrh, protože je nakonec lepší než to, co se snaží Senát ve své verzi prosadit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vidím s faktickou přihlášku pana poslance Beznosky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych podpořil, a to maximálně, to, co tady teď zaznělo. A sice to, že senátní návrh je návrhem velmi špatným a měli bychom ho při našem hlasování jednoznačně odmítnout. Mě trošku mrzí to, že v debatě a při projednávání změny zákona nebyl přijat náš pozměňovací návrh, myslím tím můj, pana kolegy Stanjury a pana kolegy Vilímce, který řešil to, co si obce bezesporu zaslouží, totiž zvyšování příjmu z podílu na dani z přidané hodnoty. Návrh byl ve dvou krocích, bylo tam zvýšení o 1 % na 21,83 v roce 2017 a na konečnou hodnotu tak, aby se to vrátilo před důchodovou reformu na 23,58, až v roce 2018. Čili bychom měli přemýšlet nějak systematicky. Návrh, který přišel ze Senátu, je nesystémový, je to zásah do rozpočtového určení daní a jako takový bychom ho měli jednoznačně hned odmítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Teď jenom pár technických záležitostí. Pan ministr Chovanec hlasuje s náhradní kartou č. 13.

Dovolte mi načíst omluvy: od 9.35 do 11 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Šarapatka, paní ministryně Valachová se omlouvá z dnešního dne a zítřejšího dne z pracovních důvodů, ministr Chovanec se omlouvá z dnešního dne od 15.30 z pracovních důvodů, z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Plíšek z dnešního dne, pan poslanec Soukup se omlouvá od 18.30 dnešního dne z osobních důvodů, pan poslanec Volný se omlouvá z dnešního jednání od 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pfléger se omlouvá z dnešního dne od 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Grospič se omlouvá z dnešního dne od 13 hodin z pracovních důvodů.

A nyní již prosím k mikrofonu panu poslance Votavu. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP