(10.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

V pracovní skupině se nehovořilo o návrhu pana senátora Martínka. Co vím, hovořilo se o tom, že by bylo možné tuto motivační složku zrušit, ale pak také, že by bylo dobré zvednout podíl na DPH na 23,58. Říkalo se, že nějaké výstupy budou z pracovní skupiny. Prosím pěkně, já bych chtěla, aby mi pan ministr dodal skoro po měsíci zápis z této pracovní skupiny, kde jsou závěry. A jestliže říkáte, že to respektuje závěry této pracovní skupiny, když to není ještě odsouhlaseno, ten zápis, tak jak jste to mohli zahrnout do toho návrhu, že to je takto v pořádku?

A poslední, které si neodpustím. Spojovat systém rozpočtového určení daní s podporou EET - to prostě k sobě nepatří. Systém RUD je velmi složitý systém a vztahovat ho na EET je prostě špatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím nyní s faktickou pana poslance Beznosku. Připraví se pan poslanec Pavera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se přidám k zástupu těch, kteří plédují za to, abychom dostali fakta, abychom dostali čísla dopadu, co způsobí případný senátní návrh.

Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Votavu a potvrdit, že ano, rozpočtové určení daní nikdy nemůže být spravedlivé. Já vám jenom připomenu některá čísla. Mladá Boleslav při první velké změně RUD k 1. 1. 2001 přišla z roku na rok o 188 mil. korun. Další změny v roce 2008, 2013, které proběhly, tak podpořily obce mezi 2 a 10 tis. obyvateli zase na úkor největších obcí v České republice. Čili je to balancování čehosi tak, aby byl systém vyvážený. A znovu připomínám, že velmi jednoduše a velmi snadno jsme mohli pomoci obcím v těch dvou krocích tak, jak zněl návrh trojice poslanců za Občanskou demokratickou stranu. Dostali bychom se v roce 2018 na 23,58, což představuje zhruba 10 mld. korun navíc pro naše obce.

A ještě jedna krátká poznámka. Obce opravdu hospodaří nejlépe. Připomenu jedno číslo. Obce jsou zadluženy zhruba ve výši 89 mld. korun, je to 6 200 obcí. Připomínám, že my tento dluh vyprodukujeme na státní úrovni za jeden jediný rok. Čili peníze bychom měli přerozdělovat a směřovat tam, kde se nejefektivněji využívají, a to je do rozpočtu samospráv, do rozpočtu obcí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Kučera. Všechno jsou faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové. Já taky reaguji na pana kolegu Votavu, protože mi to nedá.

Rozpočtové určení daní je složitý proces, na tom jsme se shodli několikrát. A najednou během tří týdnů se tady změní zákon, aniž se něco projedná. Není to trošku nápadné? Myslím si, že je. Že i pan ministr Babiš tady přece jasně říkal: Pojďme udělat skupinu, příští rok se k tomu vrátíme a uvidíme, co se dá z toho udělat. A najednou ze skupiny Senátu, ze sociálních demokratů přijde nějaká myšlenka, která svádí k tomu, že za tím něco je. A já si myslím, že za tím opravdu něco je, nějaká zloba na nějakého podnikatele, který odevzdává svoje daně nějakým obcím. Nebo co jiného by za tím mělo být? Protože to je opravdu nesystémové rozhodnutí. Já doufám, že podpoříte původní návrh, který jsme schválili v Poslanecké sněmovně, i když jsem proti němu byl. A jsem proti tomu, že jsme nepodpořili navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Všichni víme, že kraje potřebují zvýšit rozpočtové určení daní, a všichni jsme to také podpořili. Ale potřebují také obce. A pokud alespoň trošičku žijete ve svých obcích a se svými starosty, tak prosím podpořte v příštím roce nějakou další novelu o rozpočtovém určení daní, která přinese obcím a městům více peněz na to, abyste nemuseli prosit o dotace, ale mohli smysluplně plánovat do budoucna a zvelebovat své obce a města. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Kučeru. Připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych krátce zareagoval na svého předřečníka pana poslance Votavu. Pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající, jaká účinná opatření na zlepšení výběru daní máte na mysli, kterým bráníme? Myslíte snad tu balkánskou novinku, která na Balkáně nepřinesla žádný větší výběr DPH? To je snad jediná, které my bráníme. A já si myslím, že to snad všichni ocení. Zatímco vy, vládní koalice, samozřejmě pod vedením ministra Babiše, jste předložili ten nehorázný rozpočet, kde jste se rozhodli krmit toho otesánka státního rozpočtu, jste se rozhodli krmit z peněz daňových poplatníků a z peněz obcí a na úkor obcí. V tom rozpočtu máte nereformovaný penzijní systém, nereformovaný sociální systém, nereformovaný zdravotní systém. A do tohoto rozpočtu potřebujete obecní peníze. O to se tady jedná.

Já bych chtěl připomenout, že to není první zákon a první novela za poslední měsíce, která jde proti obcím. Připomenu horní zákon, kde jste se rozhodli vzít více peněz z vytěženého nerostu do státního rozpočtu na úkor obcí. Stejný poměr jste změnili v hazardu. Více peněz pro stát, méně pro obce. Vy prostě na ty obce kašlete, pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající! A pane ministře Babiši, prostřednictvím mě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Novotného. Připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Jednou ze základních rolí Senátu v našem ústavním systému je být jakousi pojistkou a dohlížet na to, aby legislativní proces probíhal tak, jak má. Nepochybně v rámci toho procesu je legitimní, aby Senát přišel s takovým návrhem, s jakým přichází. Ale ta forma a skutečnost, že v tuto chvíli nedisponujeme žádnými kvantifikacemi a jako lidé zvolení v jednotlivých regionech s jakýmisi kořeny v obcích a se zodpovědností vůči svým voličům nejsme schopni se podívat na jakési predikce důsledku našeho případného rozhodnutí a v tom smyslu plnit svoji základní roli - pro mě je taková situace naprosto nepřijatelná. Já si za nějakých 13 let svého působení v politice nepamatuji, že by v oblasti rozpočtového určení daní byl předkládán nějaký návrh, který by nebyl doprovázen alespoň nějakým rámcovým odhadem, predikcí, kvantifikací. Nikdy se to nestalo, vždycky to patřilo k základní kultuře projednávání téhle problematiky, přestože se občas stávalo, že i tabulky kvantifikací byly trošku zpolitizované a vycházely z předpokladů, které se v budoucnosti třeba ne vždy potvrdily, vždycky takové tabulky byly a mohli jsme se rozhodovat na základě něčeho. I naše vazba na regiony, odkud působíme, na obce, ze kterých do Sněmovny přicházíme, je pro mě podstatná. A já si z principu nedovedu představit, že bych se byl ochoten vyjádřit k něčemu, co takovou přílohu nemá.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Votavu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na paní kolegyni Kovářovou, které si jinak vážím za její odhodlaný boj ve prospěch obcí. Ona řekla, jak vůbec může souviset DPH s opatřeními, která děláme, která činíme. No samozřejmě že souvisí výnos DPH s těmi opatřeními. A teď mám na mysli kontrolní hlášení, teď mám na mysli elektronickou evidenci tržeb. Protože jestli se nám podaří samozřejmě omezovat daňové úniky, tak to bude mít za důsledek to, že se zvýší daňové výnosy a podle toho procenta budou mít více i obce. To je naprostá logika. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s faktickou prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na kolegu Votavu, kterého si samozřejmě také vážím. Nicméně asi dobře neposlouchal, co jsem říkala. Já jsem říkala, že systém rozpočtového určení daní s EET absolutně nesouhlasí. Samozřejmě výběr DPH je jedna věc a ta potom přináší obcím. Ale celkový systém rozpočtového určení daní reaguje na hospodářskou situaci jako celek. Nemůžeme to měnit podle toho, jak se vybírá, či nevybírá. Někdy obce, a to se ukázalo v období krize, prostě měly snížené příjmy, a obce dýchají a jejich rozpočty s hospodářstvím. Ale to, že mají větší podíl na nějaké dani a hospodářství se daří, umožňuje, že si právě mohou vytvářet rezervy na horší období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP