Sněmovní tisk 368
Novela z. o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 368/0 dne 9. 12. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 813/14, PID KORN9K3FJV9T.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 2014 (usnesení č. 121). Určil zpravodaje: Ing. Bronislav Schwarz a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 585).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 368/3, který byl rozeslán 20. 5. 2015 v 11:50.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 368/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17., 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 796).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 6. 2015.
  Zákon Senátem schválen 23. 7. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 204/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2271Radek Vondráček07732-10132.doc (14 KB) / PDF (151 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 14:43:58
2282Marek Benda07743-10143.doc (15 KB) / PDF (134 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 16:33:47
2349Bohuslav Chalupa07810-10259.doc (32 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 18. 5. 2015 v 10:59:02
2350Radek Vondráček07811-10260.doc (23 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 19. 5. 2015 v 09:15:47


Hesla věcného rejstříku: Přestupky, Rejstřík trestů

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, elektronická správa dokumentů, informační systém, občanskoprávní odpovědnost, seznam, správní delikt, správní sankce, trestný čin proti majetku, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (22)ISP (příhlásit)