Stenografický zápis 8. schůze, 15. května 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec František Vácha
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Adámek
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec František Vácha
Poslankyně Jitka Chalánková


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Holík


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Rostislav Vyzula


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Milan Šarapatka


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch


26. Návrh poslanců Marka Černocha, Tomia Okamury, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Augustina Karla Andrleho Sylora, Stanislava Berkovce, Václava Snopka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení

Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jan Farský
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec František Laudát
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová
Poslanec Miroslav Kalousek


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost /sněmovní tisk 162-E/

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Lubomír Toufar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Černochová


85. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2013 /sněmovní dokument 718/

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Vladimír Koníček


86. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2009 až 2012 /sněmovní dokument 719/

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Tomáš Jan Podivínský


96. Tragické důlní neštěstí v uhelném dole u města Soma v Turecké republice

Poslanec Josef Hájek
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Jana Černochová


97. Odsouzení rostoucích projevů vybízení k násilí na politicích a všech druhů šířící se xenofobie, rasismu a nenávisti ve společnosti, zvláště v médiích a na sociálních sítích a ve virtuálním mediálním prostoru

Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec René Číp
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 /sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Miloslava Vostrá


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Jana Černochová


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013 /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura


93. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Zuzany Kailové

Poslanec Jeroným Tejc
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


89. Ústní interpelace

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec František Vácha
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Olga Havlová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Olga Havlová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Michal Kučera
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Michal Kučera
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Nina Nováková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Nina Nováková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Jan Farský
Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová
Poslanec René Číp
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Daniel Korte
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Daniel Korte
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Olga Havlová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec René Číp
Poslankyně Nina Nováková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Václav Klučka
Poslanec René Číp
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Schůze skončila v 17.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP