(17.30 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, já jsem dneska byl kontaktován z Ministerstva vnitra s tím, že pan ministr v té věci bude se mnou jednat a že dostanu od něho odpověď, ale přesto si dovolím tady tu interpelaci přednést, protože je to věc, která je poměrně závažná.

Já jsem zjistil, že Policie České republiky vypsala veřejnou zakázku na dodávku obuvi, která se jmenovala boty letní, boty zimní, boty polní, a stanovila kvalitativní a technické parametry té obuvi, ale potom vybrala obuv, která ty parametry nesplňovala. Pokud vím, tak dokonce celníci zasáhli ve skladech firmy, která byla vybrána jako vítězná, a zabavili 200 párů obuvi a zjistilo se, že je to obuv, která je dodávána Policii České republiky a vyráběna v Číně a ani zdaleka nesplňuje kvalitativně parametry, které byly stanoveny v té veřejné zakázce.

Já se chci obecně zeptat, kdo na Ministerstvu vnitra, případně na policii, odpovídá za kvalitu dodávek a za hlídání technických parametrů zboží, které se odebírá jako výzbroj a výstroj pro Policii České republiky. Dříve policie spolupracovala s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti nebo s Úřadem pro státní ověřování jakosti a bohužel, zřejmě to bylo asi nákladné, tak se od té spolupráce upustilo. Dneska je situace taková, že bohužel kvalitu nikdo nehlídá a doplácejí na to policisté. V té zakázce byl okopírován průmyslový vzor konkurenční firmy, nebyly dodány potřebné materiály, které měly splňovat určité izolační vlastnosti apod. A to všechno je ke škodě lidí, kteří pracují pro Policii České republiky. Takže doufám, že ve věci bude zjednána náprava a že se učiní systémové kroky, aby takovéto věci se neopakovaly jenom v zakázkách na obuv, ale na veškerou výstroj pro Policii České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi, kterému bude odpovězeno písemně.

Poprosím pana poslance Polčáka, který bude interpelovat přítomného pana ministra školství, připraví se opět pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Nejprve bych chtěl říci, že si vážím, že pan ministr zde zůstal i do této pozdější odpolední hodiny a že bude moci reagovat osobně na moji interpelaci, nicméně téma, kterého se chci dotknout, je poměrně ožehavé a myslím si, že zasluhuje skutečně zásadní vyjádření pana ministra. Týká se šikany, kterou on má uskutečňovat na jím řízeném pracovišti. Chci říci, že jsem se osobně seznámil zprostředkovaně s vyjádřením jeho bývalého řidiče, který odmítl porušovat dopravní předpisy při cestě s panem ministrem, kdy nestíhali program, a následně byl tento řidič odejit z ministerstva v důchodovém věku. Chci říci, že v kuloárech Poslanecké sněmovny kolují příhody lidí, kteří měli snad v poloze klečmo před panem ministrem jaksi prosit o odpuštění. Nevím tedy, co konkrétně provedli. Slyšel jsem rovněž o tom, že jsou na ministerstvu prokopnuté dveře atd.

Rád bych se tedy dověděl o tom, co je pravda na informacích, které přinesla média, o četných svědectvích skutečného nátlaku ze strany pana ministra. To si myslím, že jsou věci, které v jejich četnosti, jak jsou zde i prezentovány a jak jsem se mohl tedy aspoň s jedním případem já osobně seznámit, tak nemohou být všechny od základu vylhané. Domnívám se, že pan ministr nečelí žádnému komplotu ze strany svých podřízených, ale že naopak se tedy asi zjevně děje něco nekalého, možná že v jeho osobním chování a vystupování.

Chtěl bych panu ministrovi, který má na starosti školství, položit otázku, jestli si je vědom toho, že na vysvědčení se nedávají známky pouze z odborných předmětů, ale že je tam také jedna kolonka a to je chování. A domnívám se, že v tomto oboru, zdá se mi podle toho, jak toto svědectví mohu posuzovat, že by příliš nevynikal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, možná by bylo dobré, když již citujete nějaký článek, tak ho citovat přesně. Tam je napsáno, že se to blíží šikaně, ne že je to šikana. To je poznámka první.

Poznámka druhá. Možná by bylo dobré ty informace si ověřit a ověřit si je z obou zdrojů. Co se týká již zmiňovaného řidiče, tak já jsem nenutil pana řidiče k porušování předpisů a zákona, pouze jsem odmítl panu řidiči, aby použil maják. Řekl jsem, že nechci použít maják při jízdě z Prahy do Zlína. Vzhledem k tomu, že v tom autě jsem neseděl pouze já a řidič, ale je tam i svědek, tak je možné se toho svědka dotázat. Na základě toho pak poté pan řidič několikrát porušil právě dopravní předpisy tím, že bral telefon do ruky za jízdy a manipuloval s telefonem. Já jsem žádného řidiče v důchodovém věku i tak nevyhodil, pouze jsem požádal, jestli je možné, aby jezdil s někým jiným. Takže to je kauza řidič.

Kauza další - jestli někdo klečel na ministerstvu. V mé kanceláři přede mnou nikdo neklečel na kolenou, to je k druhé vaší poznámce. Pak jsem se dočetl někde v médiích, že jsem vytvářel nějaký tlak na nějaké dva zaměstnance. Je zajímavé, že ty dva zaměstnance jsem za celé své působení na úřadu osobně nepotkal. Osobně jsem s nimi ani nemluvil.

A ta poslední byla prokopnuté dveře. Nemyslím si, aspoň o tom nevím, že by mi někdo prokopl dveře na Ministerstvu školství, aspoň v mé kanceláři ne.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance Polčáka, má-li zájem, o doplňující otázku.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Pane ministře, mobbing je podle slovníku rafinovaná šikana na pracovišti. Já si myslím, že toto je přesně ten případ, který možná souvisí i s vaším vystupováním na ministerstvu. Já vím a jsem si vědom toho, že ten řidič skutečně nepoužil ten majáček právě proto, že vy jste to nechtěl, a pokud vím, že on vám tedy sdělil, že za té situace není schopen dojet na místo jednání ve Zlíně včas, a od toho se potom odvíjel ten váš spor.To je přesně rafinované posouvání té reality, tak jak jste ji teď tady předvedl, a v tomto směru tohoto konkrétního případu, který jsem měl možnost si osobně ověřit, tak jednoznačně věřím té druhé straně poté, co jste tady teď předvedl.

A za druhé musím říci, že podle mého názoru není asi náhodné, že tolik lidí v tuto chvíli hovoří o tom, jak vy se chováte, a pan premiér Sobotka zřejmě asi měl důvod s vámi o té věci hovořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek No tak nejprve ještě k té cestě. Takže já jsem řekl, že tam nemusíme být včas, ale asi nemá cenu tady o tom diskutovat, protože opravdu to považuji za marginálii, a nikdo nebyl vyhozen, že jel pomaleji nebo jakou formou vy to tady prezentujete. To je věc jedna.

Co je ale zarážející, pane poslanče, že vy tady evidentně lžete, já to vyvrátím a vaše reakce na to je, že věříte druhé straně. Já jsem vám tady evidentně řekl, že to je nepravda, řekl jsem vám důkazy. Mluvíte o nějakých prokopnutých dveřích, já jsem řekl, že tam žádné prokopnuté dveře nejsou, a vaše reakce je, že řeknete, že věříte druhé straně. Tak já vám nabízím, pane poslanče, pojďte se podívat na to ministerstvo, jestli tam jsou vykopnuté dveře. A pojďte se zeptat - tam je tisíc zaměstnanců, tisíc zaměstnanců. Tady někteří z nich i sedí, tak pojďte, pane poslanče, se jich zeptat. Já s tím opravdu, pane poslanče, nemám problém. A pokud budete mít jakýkoli jiný dotaz kdykoli, pane poslanče, já velmi rád vás uvítám, ať už budu kdekoliv, a můžeme, pane poslanče, o tom diskutovat. A pokud udělám někde chybu, tak si myslím, že i vaše kolegyně, které sedí za vámi, vám mohou dosvědčit, že když udělám chybu, tak ji přiznám. Ale v tomto případě nemáte pravdu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP