(16.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Není náhodou, že Národní park Šumava nemá jako jediný národní park České republiky - máme celkem čtyři - mezinárodní spolupráci tak, jako to mají ostatní, česko-polskou nebo česko-rakouskou, velmi dobrou např. u kombinovaných hlídek, společných akcí atd. Jediný park, který toto nemá s Němci, je právě Národní park Šumava, protože se to nepodařilo dotáhnout. A bylo to opravdu bohužel i personálně. I když neříkám, že to všechno bylo za panem Mánkem, ona ta spolupráce nebyla valná úplně asi ani předtím. Ale rozhodně se to nerozvinulo. A to je myslím škoda, protože zrovna Národní park Šumava a Národní park Bavorský les jsou opravdu velmi blízcí partneři a to spojení česko-německé, tu spolupráci česko-německou naopak teď chceme velmi intenzivně rozjet.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou, konkrétní odpověď, děkuji i panu poslanci.

Nyní prosím paní poslankyni Martu Semelovou, která by ráda věděla něco o preventivních prohlídkách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane ministře, nedávno jste zveřejnil svůj záměr obnovit preventivní lékařské prohlídky na základních školách, které by měly být určeny všem dětem školního věku. Podle vašich slov tak chcete přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí, což je jistě chvályhodné. Ostatně podporují to lékaři i učitelé. Připomínám, že dříve byly běžně na školách jednoduché ordinace a lékařské preventivní prohlídky probíhaly dvakrát ročně. Stejně tak dvakrát ročně děti docházely k zubaři. Zubařská ordinace byla buď přímo na školách, nebo v blízkém okolí, kam chodily vždy celé třídy. Obojí je dnes výjimečná záležitost. Spíš se jedná o výhradní záležitost rodičů a bohužel, jak je známo z některých proběhlých anket na školách, je dětí, které chodí na preventivní prohlídky, značně poskrovnu. Ještě horší je to s návštěvou zubaře, kam řada dětí školního věku nepřijde vůbec, přičemž stav jejich chrupu je, jak by určitě potvrdili dentisté, ale i učitelé, alarmující. Mimochodem, podepisuje se na tom i skutečnost, že na mnoha místech je vůbec obtížné sehnat dětského zubaře.

Z těchto důvodů považuji návrh za oprávněný. Chtěla bych se proto zeptat v této souvislosti, jak by měl systém fungovat. Dále, jestli jste již podnikl konkrétní kroky k realizaci tohoto projektu, jaký je konkrétní termín pro spuštění projektu a jestli zvažujete i obnovení pravidelných povinných zubařských prohlídek na základních školách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Poprosím pana ministra školství Marcela Chládka o jeho odpověď, zda naše děti budou preventivně prohlíženy.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tam bude hrát opravdu velkou roli jeden významný faktor a to je jiná legislativa, než která byla předtím, kdy opravdu preventivní prohlídky měly mimořádný význam. Zatím jsem jednal s Českou lékařskou komorou a zároveň i se zubaři a shledali jsme opravdu nutné, abychom vytvořili podmínky pro preventivní prohlídky na českých školách. Zatím hledáme cestu, je to ve formě záměru vzhledem k tomu, že současná legislativa není nastavena na to, abychom to dávali nějakým způsobem povinně. Ale jedna z alternativ je vytvořit např. některé ordinace, které budou otevřené v určitý čas právě k preventivním prohlídkám.

Bude tam jeden významný problém, a to ten, že dříve byl jeden lékař na školu, kdežto teď v té třídě budete mít několik dětí, které budou chodit k různým lékařům. S tímto problémem se budeme muset nějak vypořádat. Chceme to dát zatím opravdu v té preventivní dobrovolné rovině, ale opravdu s tím musíme něco dělat, protože zdravotní stav českých dětí se výrazně zhoršuje a vracejí se nám dokonce i nemoci, které v České republice před několika lety vůbec nebyly, a je to také z důvodu, že některé děti nejsou očkovány proti těmto chorobám.

Zatím opravdu je to ve formě záměru. Je vytvořena pracovní skupina, která bude tvořit i možnosti změny legislativy, a jsou tam přizváni opravdu odborníci z České lékařské komory i zástupci zubařů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím o doplňující otázku paní poslankyni Semelovou.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já bych se ještě zastavila u těch zubařů. Vím, že na některých školách existují stále ještě ordinace, nebo spíš místnosti, kde dětský zubař prohlídne dětem zuby. Nicméně závisí to také na dobrovolnosti. Řada rodičů dává dětem potvrzení, že mají svého lékaře, nechtějí, aby dětský zubař ve škole prohlížel děti. Na druhou stranu se učitelé mnohdy dozvídají, že to, že mají svého zubaře, je pouze záminka, prostě dítě se bojí k zubaři nebo rodiče to odmítají. Počítáte s nějakou preventivní kampaní, která by rozšířila právě tu prevenci, osvětu, i mezi rodiči např. ve spolupráci Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Tak ze strany Ministerstva školství budeme dělat především prevenci mezi dětmi. Ta už mimochodem probíhá v některých předmětech, protože opravdu je to trochu širší problematika. Naše děti nemají jenom nezdravý chrup, ale zároveň patří mezi nejtlustší v Evropě a nejvíce pijí alkohol a nejvíce kouří. S ministrem zdravotnictví jsme dohodnuti, že opravdu to přesahuje rámec školství a musíme se dostat i do té roviny prevence i mezi rodiči. Ale to bude samozřejmě mnohem složitější. Znovu se vracím k té legislativě, která dnes neumožňuje uchopit tuto problematiku tak, jak to bylo možné v minulosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Nyní se s interpelací číslo 25 přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka ve věci čerpání fondů Evropské unie. Připraví se pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, já si dovoluji požádat pana ministra o informaci o postupu prací a vyjednávání s Evropskou komisí o čerpání prostředků v novém programovacím období. Existuje totiž zásadní rozpor mezi informacemi, které má výbor pro zdravotnictví. My jsme dostali zásadní informaci na výjezdním zasedání od pana Bodnára, že dohoda o partnerství je v Bruselu a v podstatě nelze již nic měnit. Ale v naprostém rozporu s tímto tvrzením jsme získali další informaci z Evropské komise z 19. března v tom smyslu, že Evropská komise není vůbec ztotožněna se správností návrhu Ministerstva zdravotnictví v dohodě o partnerství.

Vážený pane ministře, žádám vás tedy o vysvětlení těchto rozporů a informaci o tom, jak probíhá koordinace přípravy budoucího čerpání prostředků z operačního programu Zaměstnanost s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Myslím, že to je zásadní věc a že čas velmi běží. Záležitost je urgentní a je třeba ji vyřešit do konce června. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra mu bude snad odpovězeno písemně. Poprosím pana poslance Daniela Korteho, který bude interpelovat pana ministra dopravy ve věci dodatkových tabulek dle zákona číslo 30/2001 Sb. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, ve vyhlášce Ministerstva dopravy číslo 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, se v § 15 odst. 3 uvádí dodatková tabulka s nápisem: Mimo dopravní obsluhy. Jedná se o hrubou gramatickou chybu, za niž by již zmíněné třináctileté dítě dostalo na základní škole pětku, jelikož předložka mimo se v češtině - přičemž já, pane ministře, připouštím, že v babišovině to může být všelijak - pojí pouze a výhradně se čtvrtým pádem. Čili text té tabulky by měl znít: Mimo dopravní obsluhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP