(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Já osobně mohu dosvědčit, že když pan ministr udělá chybu, tak ji přizná. Děkuji.

S další interpelací je připraven pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ta interpelace je stručná. Dostal jsem informace na některých obcích, že se připravuje rušení matričních úřadů na menších obcích a přesun některých kompetencí z obcí směrem k obcím s rozšířenou působností, a nevím, jestli je to pozůstatek ještě z vlády minulé, anebo jestli je to nějaká koncepce současné vlády. Ale protože vím, že se připravuje novela zákona o obcích, tak bych skutečně rád věděl, jestli má dojít k nějakým zásadním změnám, kdy by měly být na obcích rušeny matriky, protože to pokládám za špatný krok a věřím, že taková to věc se nebude dělat bez řádného projednání a informace jednak obcí a jednak také Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Bude mu odpovězeno písemně. Teď tady mám šest interpelací pana poslance Václava Klučky. Pane poslanče, vaše sólo.

 

Poslanec Václav Klučka: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Já to trošku zjednoduším. Na paní ministryni Válkovou bylo dnes podáno celkem 12 interpelací. Osm jich odeznělo, čtyři bych tady měl ještě přednést. Dost interpelací bylo na Martina Stropnického a i na Milana Chovance. Já se tedy v daném okamžiku, pane místopředsedo, vzdávám těchto interpelací. Ministři budou mít dost práce s odpověďmi, které budeme od nich očekávat, a umožním vám ukončit tuhle tu schůzi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi. Tím, že se vzdal šesti interpelací, jsme vyčerpali veškeré interpelace, které dnes byly na ministry, většinou nepřítomné, podány. Konstatuji tedy, že jsme ukončili projednávání ústních interpelací.

Končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny a končím 8. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. Přeji vám hezký večer.

 

(Schůze skončila v 17.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP