Stenografický zápis 52. schůze, 26. března 2013


Zahájení
(Schůze zahájena v 14:01 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Babák
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Marek Benda


65. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení

Senátorka Veronika Vrecionová
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Petr Zgarba
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Senátorka Veronika Vrecionová
Poslanec Jiří Papež


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 714/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Jana Černochová


17. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ladislav Jirků
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Rom Kostřica
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ladislav Jirků
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Jirků


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Antonín Seďa


34. Návrh poslance Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 884/ - prvé čtení

Poslanec Vít Bárta
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Stanislav Grospič


35. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení

Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Jiří Oliva


36. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip


37. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole /sněmovní tisk 648/ - prvé čtení

Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Aleš Roztočil
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Smutný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Aleš Roztočil
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jan Pajer
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Jan Hamáček


38. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu) /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Petr Mlsna
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr bez portfeje ČR Petr Mlsna
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 18.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP