Stenografický zápis 52. schůze, 27. března 2013


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Radek John
Poslanec František Laudát
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec František Laudát
Poslanec Igor Svoják
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Boris Šťastný


90. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 876/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Antonín Seďa
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Otto Chaloupka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Antonín Seďa


108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Cyril Zapletal


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 767/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Stanislav Huml
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Sivera


78. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů /sněmovní tisk 768/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - třetí čtení

Poslanec Jan Farský


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 856/ - třetí čtení

Poslanec Jan Pajer
Poslanec Marek Benda


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - třetí čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Florián
Poslanec Jan Chvojka


83. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. /sněmovní tisk 709/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Stanislav Huml
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Husák
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Jan Husák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jan Husák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Mencl
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Husák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Jan Husák


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Weberová


86. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - třetí čtení

Poslanec David Kádner
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jeroným Tejc


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Oliva


89. Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Miroslav Grebeníček
Senátor Miroslav Nenutil
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Miroslav Petráň


91. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení

Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 15.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP