Sněmovní tisk 914
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 19. 7. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 23. 7. 2012 senátorům jako tisk 392/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 392/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 392/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 392/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 766).
  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 81).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 8. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: Vrecionová V.,Bis J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 8. 2. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 7. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 3. 2013 jako tisk 914/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1601).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/3 (doporučuje zamítnout).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/4 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 914/6, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 11:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 1728).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 147, dokument 147/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 147/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 8. 2013 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 302).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 914/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 914/8.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7198Miroslav Bernášek05253-05205.doc (24 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 12. 6. 2013 v 13:05:08
7228Jiří Oliva05272-05246.doc (35 KB) / PDF (65 KB, 3 strany) 13. 6. 2013 v 13:44:57
7287Miroslav Bernášek05297-05291.doc (30 KB) / PDF (65 KB, 1 strana) 18. 6. 2013 v 14:27:46


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: inženýrské stavitelství, ochrana půdy, služba ve veřejném zájmu, zemědělská daň, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)