Stenografický zápis 8. schůze, 2. listopadu 2010Zahájení

(Schůze zahájena v 16:01 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 17.09 hodin.)
(Přestávka na poradu prodloužena do 17.35 hodin. Jednání pokračovalo v 17.40 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 155/ - zkrácené jednání

Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.08 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec David Rath
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Václav Votava


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - zkrácené jednání

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Zdeňka Horníková


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - zkrácené jednání

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Alfréd Michalík


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - zkrácené jednání

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Krátký
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Schůze skončila ve 22.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP