(20.10 hodin)
(pokračuje Vacek)

Já bych rád zkonstatoval z tohoto místa, že v této změně jde především o to, že výsledkem našeho společného jednání je odložení působnosti zrušení sociálního příplatku pro uvedené skupiny o dva roky. Já tímto pozměňovacím návrhem, který předkládám společně se svými kolegy, poslankyní Chalánkovou a poslancem Jeníkem, sledujeme především to, aby sociální dopad na tyto nejvíce potřebné byl odložen do doby, než bude vytvořena koncepční a jasná úprava tohoto zákona. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vackovi a prosím nyní pana zpravodaje, který se též hlásil do podrobné rozpravy. Slovo má pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych napřed přednesl návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona. V případě, že zamítnutí neprojde, přihlašuji se třemi svými pozměňovacími návrhy. Čili přihlašuji se k nim pod označením I, II, III. Chtěl bych jen konstatovat, že návrh III je zcela identický, ale rozšířený o důvodovou zprávu, s tím, co zde předložil pan předseda výboru Vacek, a myslím si, že kdyby bylo více samostatnosti a v legislativní nouzi přišel na výbor pan ministr, tak jsme už to mohli dneska mít jako usnesení výboru a nemuseli jsme to tady čtyři poslanci znovu předkládat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Prosím ještě pana poslance Vacka, aby předal své pozměňovací návrhy panu zpravodaji, protože bezprostředně po skončení druhého čtení může následovat čtení třetí, tak abychom měli všechny potřebné podklady k dispozici.

O slovo se hlásí pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já si dovolím navrhnout také návrh na zamítnutí celého tohoto předloženého návrhu. Těch důvodů je velké množství, ale vypíchl bych dva pro mne velmi klíčové.

Je to návrh, který znamená snížení nemocenské pro dlouhodobě nemocné občany. Čili ne pro lidi, kteří mají nějakou virózu, chřipku nebo něco lehkého, ale pro lidi, kteří jsou nemocní z důvodu vážné, zásadní nemoci déle než několik měsíců, tak vůči těmto lidem současná vláda připravuje velký zásah, snížení nemocenské. Prosím, uvědomte si, že jde o pacienty skutečně s často život ohrožujícími onemocněními. Pro pacienty s rakovinou, pro pacienty s vážnými úrazy, pro pacienty po nejtěžších operacích. Dámy a pánové, tito lidé, kteří se nemohou bránit, protože jsou skutečně vážně, zásadně nemocní, tak na těchto chce vláda vylepšovat svůj rozpočet. Ne tedy, jak tady zaznělo, na prosperujících bankách a prosperujících zahraničních firmách, ale na těchto lidech, kteří se nemohou bránit.

Druhá poměrně zásadní věc se týká také skupiny lidí, která se nemůže příliš bránit. Jsou to rodiny s dětmi. Opět vláda, která na jednu stranu říká, že chce dělat důchodovou reformu, tak přichází s tím, že snižuje porodné. Opět poměrně zásadní věc, která podlomí další zdravý vývoj České republiky. A hlavně, sníží procento dětí, a tedy opět do budoucna uvrhne Českou republiku do velice vážných problémů.

Další důvod. Vláda přichází s návrhem, kdy chce snížit zdravotně postiženým příspěvek na péči. U této skupiny je dnes příspěvek na péči 2000 korun měsíčně. Pan ministr Drábek tady říkal, že to jsou sociálně citlivá opatření. Najde se prosím v této Sněmovně - možná na pravé straně ano, ale dobře - najde se v České republice dost lidí, kteří si myslí, že je sociálně citlivé snížit zdravotně postiženým lidem příspěvek z 2000 korun měsíčně na 800 korun? To je podle této vlády sociálně citlivé snížení? Co to samozřejmě způsobí? Stovky, tisíce zdravotně postižených najednou nebudou mít peníze, kterými by zaplatili za péči, kterou potřebují! Dámy a pánové, drtivá většina těchto příspěvků totiž končí právě v sociálních ústavech, které z nich platí zdravotní sestry, ošetřovatele, kteří se o tyto lidi starají. Takže dnes tito lidé příspěvek 2000 korun ve velké většině, pokud jsou v těchto ústavech, tak dávají ve prospěch tohoto ústavu a ten ústav za to pořizuje péči o tyto lidi. My v kraji máme takovýchto ústavů asi 60. Šedesát domovů seniorů, kde je podstatná část lidí pobírajících právě tento příspěvek a z tohoto příspěvku kraje a náš kraj hradí péči o tyto lidi. Můžete, prosím, vládo sdělit, za co budou tito lidé nakupovat tu zdravotní péči? Tu šetřovatelskou péči, kterou potřebují? Když jim takto drasticky snížíte příspěvek? Samozřejmě ten příspěvek bude okamžitě chybět ve všech těchto ústavech. Může mi pan premiér Nečas prozradit, z čeho pak zaplatíme zdravotní sestry, ošetřovatele pro takto postižené spoluobčany?

Na tyto věci vláda žádnou odpověď nedává! Proto já navrhuji zamítnutí tohoto zcela asociálního návrhu zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se, prosím, ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan kolega Sobotka Bohuslav se hlásí.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, vážená vládo, já jsem předložil dva písemné pozměňující návrhy a rád bych se k nim v této fázi rozpravy přihlásil.

První návrh je velmi jednoduchý. Navrhuje vypustit z vládní novely zrušení sociálního příplatku. Znamená to tedy, že by nebylo postiženo zhruba 150 tisíc nejchudších rodin s dětmi, které v tuto chvíli sociální příplatek dostávají.

Druhý návrh, který jsem předložil, se týká změny platového tarifního systému. Domnívám se, že je nepřijatelné a je to skutečně sociálně velmi nemoudré v tuto chvíli kombinovat dvě vládní tendence. První tendenci, to, že vláda chce snížit prostředky na platy o 10 %, což fakticky povede k tomu, že se pro zaměstnance veřejného sektoru v příštích třech letech reálně sníží platy zhruba o 20 %, a současně to ale vláda kombinuje ještě s nepromyšlenou reformou tarifního systému. To znamená, že u celé řady zaměstnanců veřejného sektoru, ať už jsou to hasiči, zdravotní sestry, policisté nebo i učitelé a další, dojde k tomu, že jejich platy se sníží ještě více než oněch navrhovaných 10 % v situaci, kdy vláda rozvolní tarifní systém a umožní v zásadě jakékoli výjimky ze stávajícího systému platů, které zohledňují kvalifikaci a délku odpracované doby. Já tedy navrhuji, aby něco takového možné nebylo, aby vláda nemohla tímto zákonem vystupňovat sociální napětí, a chtěl bych také zohlednit tímto návrhem požadavky 40 000 zaměstnanců veřejného sektoru, kteří tento podzim přijeli do Prahy, aby demonstrovali proti politice vlády. Tito lidé neprotestovali jenom proti tomu, že se jim mají snížit platy o 10 %, ale protestovali také proti nepromyšlené, nekoncepční reformě tarifního systému. Proto i na základě této demonstrace bych rád předložil takovýto pozměňovací návrh a rád bych požádal o jeho podporu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP