(19.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Myslím, že by se skutečně za něco takového měla stydět! Zejména pokud si uvědomíme, že v těch rodinách je možná někde mezi 15 až 20 tisíci dětí, které mají vážné a těžké zdravotní postižení. Tohle všechno vláda ignoruje, prostě těmto rodinám samoživitelů a samoživitelek škrtne sociální příplatek a vůbec ji nezajímá, z čeho ti lidé od 1. ledna budou žít.

Poznámka č. 8. Řada úspor, které v tuhle chvíli vláda prosazuje ve formě těchto zákonů, povede k rozvratu veřejných služeb a není dlouhodobě udržitelná. Tak to prostě je! Komplex vládní rozpočtové politiky povede k tomu, že veřejné služby budou dlouhodobě podfinancované, lidé budou nuceni si stále více připlácet za veřejné služby, které byly dříve nezpoplatněné, ale za ty svoje příplatky, doplatky, poplatky budou dostávat veřejné služby ve stále horší kvalitě. To bude výsledek této politiky. Daňoví poplatníci kromě daní zaplatí ještě více na spoluúčasti, ale budou dostávat horší rozsah veřejných služeb.

Poznámka č. 9, která se určitě vládní koalici nehodí, ale je potřeba to tady jasně říci. Vláda porušila veškeré předvolební sliby o nezvyšování daní. Tak to prostě je! Všechny tyto sliby byly porušeny. To, že vláda prosazuje zpětné zdanění stavebního spoření, zvýšení daně o 1200 Kč na každého daňového poplatníka, plánuje zvyšování DPH, tohle všechno je v rozporu s tím, co slibovaly vládní strany před volbami.

A konečně poznámka č. 10, která je velmi důležitá. Já si myslím, že neměla pravdu vládní koalice, pokud dnes tady v Poslanecké sněmovně tvrdila, že neschválením těchto návrhů zákonů dojde k nějakým hospodářským škodám. Pravý opak je pravdou. Pokud tyto zákony budou schváleny, tak bude poškozen hospodářský růst. Tyto návrhy poškodí hospodářský růst. Vláda příliš jednostranně upřednostňuje škrty. Tím, že se prosazuje tendence snižování platů, tak se sníží koupěschopnost domácností. Jednoznačně filozofie této vlády upřednostnila škrty a restrikci před podporou hospodářského růstu a v příštím roce se to bohužel projeví. Projeví se to zpomalením české ekonomiky, projeví se to tím, že nám budou chybět pracovní místa ve větším rozsahu, než nám chybějí v tuto chvíli.

Já se domnívám, že nikdo rozumný v této Poslanecké sněmovně nemůže souhlasit s návrhem na schválení těchto čtyř návrhů zákonů. V každém případě sociální demokracie bude hlasovat proti nim. A velmi rádi bychom využili možnosti tyto návrhy změnit pozměňujícími návrhy v Senátu a vrátit je Poslanecké sněmovně, tak abychom odstranili alespoň ty nejkřiklavější problémy, ty nejkřiklavější chyby, které se do těchto návrhů zákonů dostaly. Jsem přesvědčen o tom, že takováto vládní politika nepovede ve skutečnosti ke snižování zadlužování, poškodí hospodářský růst, zvýší sociální rozdíly ve společnosti a zvýší také pocit nespravedlnosti, který už v tuto chvíli řada lidí cítí, když sleduje, jakým způsobem se tato vláda chová. Bohužel chová se způsobem, který je zcela nepřijatelný. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se hlásí o slovo místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych ještě jednou zdůraznil a připomněl, co se tady ve Sněmovně stalo.

Vládní koalice složená ze stran Občanské demokratické strany, strany TOP 09 a Věci veřejné dnes tady večer udělala to, že zrušila obecnou rozpravu, zrušila obecnou rozpravu k zákonům - k jedněm z nejdůležitějších zákonů, které Sněmovna projednává v tomto roce. Jsou to zákony, které mají ušetřit 35 miliard, jsou to zákony, které se dotknou tisíců, statisíců, milionů lidí v této zemi.

Každá strana je stranou, která má určitý program, určité ideje, určité přesvědčení, ale žádná strana si nemůže myslet, že má pravdu celou a že ji má ve své kapse. Je možné, že se podaří sestavit politickou koalici, která vládne, ale ta koalice by si vždy měla být vědoma toho, že se pohybuje v politickém prostředí, kde existují také jiné názory. A parlament je místo, kde je právě třeba ty jiné názory nechat slyšet.

Vás tady sedí 118. A vy všichni nesete odpovědnost za to, co odhlasujete. Vy všichni jste mohli tady polemizovat s tím, co by tady zaznělo ze strany opozice. Mohli jste slyšet argumenty, mohli jste slyšet pochybnosti a měli jste se s tím nějak vyrovnat, svými argumenty, a dokázat, že víte, co děláte, a že máte analýzy, které řekněme potvrzují to, proč navrhujete to, co navrhujete. Místo toho jste zvolili cestu, že jste obecnou rozpravu prostě zrušili! Vy jste ji sfoukli! Vy jste řekli, že vás žádné jiné názory nezajímají.

Strany pravice šly do voleb s heslem svobody. Vám šlo o to, aspoň jste to říkali, aby v této zemi byla svoboda - vyjadřovat se, mluvit, debatovat. Demokracie je diskuse. Parlament je výsostným místem této diskuse. Vás ta diskuse nezajímá.

Dnes jsme byli svědky toho, že tím, že jste zvolili legislativní nouzi, kterou tady podle mě premiér nebyl schopen zargumentovat, rozhodli jste o tom, že jste prolomili ústavně garantované způsoby, kterými se musí v demokratické České republice projednávat zákony. A teď jste dokonce šli ještě dál! Vy už ani nechcete slyšet (s důrazem), co by tady opozice na ty zákony řekla. Za to všechno nesete odpovědnost. Máte tady 118 hlasů. Můžete to tady dnes zválcovat!

Já jsem řekl premiérovi, abyste řekli analýzy a nějaké kalkulace toho, jak zákony, které máme projednávat, dopadnou na domácnosti, na zaměstnanost, jak dopadnou na nejchudší lidi. Chtěl jsem, aby tady něco z toho bylo řečeno, abyste řekli, kde máte odvahu, sebevědomí, proč to tady dnes navrhujete. Místo toho jste řekli, že se s námi vůbec nebudete bavit!

Já vám jenom chci připomenout, co jste říkali voličům a za co jste dostali hlasy. Vy sami jste někdy říkali, že chcete ve své politice být sociálně citliví, ve svých programech máte starost o ty nejslabší. Dokonce i pravicová strana říká, že se chce starat o ty nejslabší. Dneska tady navrhujete zákon, který dopadne na 70 až 80 tisíc nejchudších rodin. A nejste ani ochotni to zdůvodnit! Nejste ochotni se ani zamyslet nad tím, co ti lidé budou dělat, jestli máte představu o tom, co je čeká.

Já jsem se nedávno, protože jsem jezdil po městech a obcích před volbami, které byly, setkal s řadou lidí. Mohl bych vám říkat příběhy lidí, kteří už dneska nevědí, z čeho platit nájem, mohl bych vám vyprávět příběh ženy ve Studénce, která mi líčila, jak šla do Prahy, našla si tady práci, pak zjistila, že vše neuhradí, protože nedá dohromady prostředky na dopravu, na bydlení tady v Praze, vrátila se zpátky. Řekla mi: "Já dneska jsem v minusu, nevím, jestli mám požádat děti o peníze, nevím, co mám dělat." Těchto příběhů jsem slyšel celou řadu. Rozumíte, to není něco, co si tady vymýšlím. Já jako poslanec mám odpovědnost za to, že tu hájím zájmy těchto lidí, řekněme jak střední třídy, tak těch nejchudších. Vy jste se s tím přece museli setkávat taky. Jak si vezmete na odpovědnost, že se tam budete muset vrátit? Tahle reforma skutečně dopadne na tisíce lidí. Co jim chcete říkat, když nechcete ani slyšet to, co bychom vám dnes namítli my. To, co tady říkáme, jsme si nevymysleli. Vy ty argumenty byste si měli poslechnout. Já prostě nechápu to vaše rozhodnutí! Nechápu, jak můžete mluvit o svobodě, nechápu, jak se můžete tvářit jako demokratické strany a přitom - já to nepamatuji ve Sněmovně - prostě zrušit obecnou rozpravu. Vůbec nedáme opozici šanci mluvit! Já to nechápu, ale chci, aby to všichni věděli. Tohle se dnes ve Sněmovně stalo. Poprvé, co já pamatuji.

Takže ještě jednou. Strany vládní koalice (velmi hlasitě) dnes ve Sněmovně zrušily obecnou rozpravu a řekly, že vůbec nechtějí slyšet názor opozice. Prostě je názor opozice nezajímá! Je dobré, aby to v této zemi všichni slyšeli! Aby to všichni věděli! Takto se projednávají nejdůležitější zákony země! Zákony, jejichž dopad bude na miliony lidí! A teď můžeme skončit! (Potlesk zleva, smích ze středu a zčásti zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se ještě předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, já bych chtěl říci, že my jsme se jako sociální demokraté rozhodli zůstat v této Poslanecké sněmovně a hlasovat proti těmto návrhům zákonů prostě proto, že lidé nás sem poslali, ne abychom odcházeli, abychom utíkali, ale proto, abychom se v jejich zájmu vyjadřovali ke všemu, co se tady na půdě Poslanecké sněmovny projednává. Proto zde budeme. Neodradí nás ani to, že jste nám zakázali v této věci mluvit, že kromě dvou poslanců sociální demokracie se k těmto návrhům zákonů z našich řad nikdo nedokáže a nemůže vyjádřit na základě vašeho usnesení, které jste vy tady dnes udělali. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP