(20.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím a zeptám se na případná závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. Pan ministr, prosím, závěrečné slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně reagoval na jednotlivé body vznesené v podrobné rozpravě a předtím i ve vystoupení zpravodaje či dalších řečníků.

Co se týká toho, co uváděl pan zpravodaj o hasičích a nemocenské při pracovním úrazu, je to skutečně tak, že pojistný systém nemocenského pojištění nemá za cíl odškodňovat pracovní úrazy. To je jiný druh pojištění a není možné do sebe míchat nemocenské pojištění a úrazové pojištění. Tady fakticky je to naprosto stoprocentně potřeba oddělit.

Co se týká dohody o provedení práce, pokud písemná forma dohody o provedení práce byla nazvána polovičatým opatřením, tak já musím říci, že pokud dnes kontroly inspektorátu práce právě za jednu ze základních překážek považují nedoložitelnost písemně uzavřeného smluvního vztahu, tak to je ta základní překážka potírání nelegální práce. Pokud tím druhým krokem navrhovaným má být nějaká úprava toho, jak vysoké mají být sazby hodinové u tohoto provedení práce, tak to už dneska kontroly umějí řešit. Na to nepotřebujeme další legislativní úpravu.

Pan předseda Sobotka tady kritizoval navrženou reformu platového systému. Já musím velmi důrazně odmítnout ten název. Nejedná se o žádnou reformu platového systému, jedná se o širší použití něčeho, co se již řadu let úspěšně používá ve zdravotnictví, v některých vyjmenovaných profesích, v některých vyjmenovaných platových třídách, to znamená možnost stanovení tarifního platu tzv. v rozpětí bez přímé návaznosti na rigidní kritérium počtu započitatelných odpracovaných let. To je způsob, jak posílit efektivitu státní správy, protože tento automatismus je již přežitý a v žádném případě nepodporuje to, co potřebujeme, to znamená vyšší motivaci k odvedené práci, a nikoliv k počtu odpracovaných let.

Co se týká podpory v nezaměstnanosti a odstupného, tak za prvé je potřeba k tomu říci, že podpora v nezaměstnanosti není pojistným plněním, tak jak tady několikrát padlo. Podpora v nezaměstnanosti je placena ze státního rozpočtu a částečným zdrojem pro to je příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tedy nikoliv jenom na pasivní politiku zaměstnanosti, ale i na aktivní politiku zaměstnanosti. A pokud je tady odstupné charakterizováno v tom vystoupení jako nějaké odškodnění za ztrátu pracovněprávního vztahu, tak samozřejmě podpora v nezaměstnanosti má jediný cíl - překlenout období mezi plným příjmem a nalezením nového zaměstnání nebo zařazení do standardní sociální sítě. A není naprosto žádný důvod pro to, aby někdo, kdo ztratil zaměstnání, tak po ztrátě zaměstnání měl téměř dvojnásobný příjem oproti období před skončením zaměstnání.

Co se týká porodného, porodné skutečně není součástí standardní prorodinné politiky, protože porodné prostě má jeden velmi výrazný hendikep. Je to jednorázová dávka, která je vyplácena zpětně. Můžeme tady dlouze diskutovat o pojetí prorodinné politiky, o tom, jaké formy jsou efektivní, jaké ne, nicméně jak peněžitá pomoc v mateřství, tak rodičovský příspěvek je určitě mnohem efektivnější podporou rodinné politiky než jednorázová dávka, ještě navíc vyplácená zpětně. Tedy to zaměření porodného na ty rodiny, které již dnes jsou zahrnuty do okruhu, kde se vyplácí přídavek na dítě, považuji za naprosto správně cílené.

Co se týká sociálního příplatku, tak já avizuji, že podpořím pozměňovací návrh, který předložili poslanci Vacek, Chalánková a jiní, protože se během dnešního dne podařilo dohodnout po několika týdnech jednání s Národní radou osob se zdravotním pojištěním na způsobech fiskálního vypořádání, tedy na tom, kde nahradíme to navýšení v sociálním příplatku snížením podpory v jiném sektoru podpory osob se zdravotním pojištěním, takže tento pozměňovací návrh v současné době na rozdíl od situace ráno v současné době už mohu podpořit, protože bude fiskálně neutrální.

Co se týká nemocenských dávek ústavních činitelů, tak ano, skutečně mám za to, že je potřeba, aby ústavní činitelé pobírali nemocenské dávky stejné jako všichni ostatní občané, a nevidím žádný důvod, proč by to ani opoziční poslanci nemohli podpořit.

Musím se tady velmi výrazně ohradit proti formulaci, že v průběhu několika let reálné platy klesnou o 20 %. Není tomu tak. Nesměšujme pojmy s dojmy. Objem platů ve veřejné správě, konkrétně ve státním sektoru, klesne o 10 % pro příští rok a pro další roky v souladu s programovým prohlášením vlády zůstane na stejné úrovni. To nic nehovoří o konkrétní výši jednotlivých mezd, ať už nominálních nebo reálných, ve státním sektoru platů. To nic neznamená o vývoji jednotlivých mezd, ale ani průměrných platů ve státní správě, protože je naprosto jasné, že úpravy platů budou kombinovány s organizačními opatřeními.

I v této souvislosti je potřeba odmítnout nějaký zásadní vliv na snížení koupěschopnosti či na rozvoj ekonomiky. Na druhou stranu se musím velmi výrazně přihlásit k tomu, co tady pan předseda Sobotka uvedl. Ano, ten návrh jednoznačně upřednostňuje v tuto chvíli úspory před umělými stimuly podporujícími ekonomiku. Myslím si, že je naprosto jasné, že v tuto chvíli si nemůžeme dovolit další umělé stimuly pro podporu rozvoje ekonomiky. V tuto chvíli dlouhodobým předpokladem pro úspěšný rozvoj české ekonomiky je právě fiskální odpovědnost. Pokud bychom zvolili jiný způsob, jiný mechanismus, tak možná dosáhneme velmi krátkodobě lepšího výsledku v jednotlivých ukazatelích, ale střednědobě a dlouhodobě na tom budeme mnohem hůře. Já jenom zopakuji to, co jsem tady říkal minulý týden. Ty návrhy směřují k tomu, abychom se za tři roky nebo za pět let měli lépe, nikoliv hůře.

Co se týká - poslední poznámka - toho, co říkal pan místopředseda Zaorálek, co těm voličům chcete říkat. To, co jsme jim říkali před volbami. Že se budeme chovat zodpovědně a že stát nebude utrácet víc, než na kolik má.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP