(20.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To, co se dnes stalo, je strašně důležité, protože to potvrzuje, že jsme měli pravdu, pokud jsme se jako sociální demokraté snažili o to, aby byla v Senátu jiná většina, než je v Poslanecké sněmovně. Ten hlavní důvod byl ten, že jsme se obávali přesně tohoto vašeho postupu, že opozici znemožníte v Poslanecké sněmovně jakoukoliv svobodnou debatu, že znemožníte opozici v Poslanecké sněmovně jakoukoliv kritiku, jakékoliv smysluplné, dobře připravené pozměňující návrhy. Proto sociální demokracie usilovala před těmito senátními volbami o to, aby v Senátu byla jiná většina, než je v Poslanecké sněmovně. A já jsem rád, že lidé do Senátu jinou většinu zvolili. A doufám, že díky tomu se Senát bude chovat jinak, než se chová pravicová vládní většina v Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčen o tom, že v Senátu bude diskuse možná, že v Senátu bude možné svobodně kritizovat to, co vláda v tuto chvíli dělá, navzdory tomu, co vy předvádíte jako vládní většina na půdě Poslanecké sněmovny.

Já si prostě myslím, že je to veliký krok zpátky. Je to veliký krok zpátky z hlediska politické kultury, z hlediska schopnosti vést debatu mezi vládou a opozicí. Jak máme po tom, co se tady dnes stalo, věřit prohlášení předsedy vlády Nečase, že o těch důležitých reformách chce vláda vést dialog s opozicí, když nejste schopni vést tento dialog ani nad balíčkem škrtů, který předkládáte v souvislosti se zákonem o státním rozpočtu?

V tuto chvíli není žádný důvod pro tento mimořádný režim, který jste zvolili. Nehrozí v České republice žádné hospodářské škody. Státní rozpočet bude přijat včas. Nehrozí rozpočtové provizorium. Jediné, o co jde v tuto chvíli - zdali musí být přijaty takto chybně koncipované zákony, které poškodí střední vrstvy, poškodí nízkopříjmové rodiny s dětmi, poškodí hospodářský růst v příštím roce. Já se domnívám, že nikoliv. A právě proto se sociální demokracie snaží vůči těmto návrhům zákonů uplatnit svoji kritiku a uplatnit také svoje pozměňující návrhy.

Poslední poznámka, která je podle mého názoru také důležitá. My jsme navrhli a já osobně jsem předložil pozměňující návrh, abychom skutečně z toho vládního návrhu vyškrtli zrušení sociálního příplatku, protože to je podle mého názoru absolutně sociálně nejtvrdší a necitlivé opatření, které poškodí obrovské množství rodin s dětmi a především skutečně děti i řadu dětí se zdravotním postižením. Myslím si, že v tomto směru vláda šlápla vedle a její politika je velmi tvrdá. Velmi tvrdá. A není tady vůbec žádný důvod, proč by se vláda takto tvrdě k těmto rodinám s dětmi měla chovat.

Já bych rád vyzval poslance strany Věcí veřejných, aby ten náš pozměňující návrh podpořili. Já jsem zaznamenal po senátních a komunálních volbách, že někteří představitelé této strany hovořili o tom, že strana Věcí veřejných nebo Věci veřejné je nejlevicovější částí vládní koalice. Zaznamenal jsem vyjádření představitelů strany Věci veřejné o tom, že tato strana chce zamířit více doleva. Já myslím, že tady je dnes večer k tomu vynikající příležitost. Podpořte náš návrh na změnu tohoto nesmírně tvrdého zákona, který předkládá ministr Drábek, a vypusťme z něj zrušení sociálního příplatku. Pokud by se nám to povedlo, pak to bude znamenat velmi pozitivní zprávu pro celou řadu chudých rodin s dětmi tady, v naší zemi.

Dovolte mi tedy, abych se skutečně obrátil na stranu Věci veřejné, která v těch volbách po pravdě řečeno nedopadla příliš dobře a po volbách začala přemýšlet o tom, že by se měla začít chovat sociálněji. Já si to také myslím - že byste se měli začít chovat sociálněji. A teď máte příležitost, abyste se k takovémuto sociálnějšímu chování odhodlali. Věřím, že strana Věci veřejné, která po volbách začala jít do sebe, podpoří náš návrh na to, abychom zmírnili tento absolutně tvrdý návrh, který předložil ministr Drábek. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Drábek se nyní hlásí o slovo. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Já se v tuto chvíli hlásím pouze s faktickou poznámkou a chtěl bych pouze vzkázat prostřednictvím předsedající panu poslanci Sobotkovi, že pokud zde dnes trávíme už sedmou hodinu času a z toho času byl pro faktickou diskusi o věcných záležitostech využit čas, který odhaduji tak přibližně asi na sedm minut, myslím si, že to je ukázka, která velmi výrazně zpochybňuje to, co tady pan předseda Sobotka říká. A pokud hovoří o tom, že uzurpujeme právo opozici hovořit, a sám tady už dnes hovořil několik desítek minut, tak je to skutečně úsměvné. (Mohutný potlesk koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek ještě se hlásí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to jsem nepochopil, teď, tu poznámku pana ministra ... (Potlesk koaličních poslanců.) Ano. Víte, možná, že vám je ta logika blízká. Ale protože pan ministr tady slyšel pouze sedm minut, tak prostě souhlasí s tím, že se debata zruší vůbec a úplně? Mně to připadá jako pokrytecká argumentace. Co je na tom logické? Vždyť přece v této chvíli... Kdy jsme bavili se o legislativní nouzi, zabývali jsme se obecnými řečmi a teď jsme se dostali k projednávání zákonů. Teď jsme se mohli bavit o zákonu, který předkládáte. Ale vy už toho máte prostě dost, pane ministře, tak nám říkáte: Tak prostě nic. Vy jste drábem snad, pane ministře! (Potlesk napříč politickým spektrem.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy mám zatím dvě písemné přihlášky. Jedna je od pana poslance Martina Vacka, druhá od pana poslance Opálky, jestli jsem zaznamenala dobře, že se hlásí do podrobné rozpravy. Zeptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy, prosím, ať mi sem dá přihlášku. Nyní tedy bude mít slovo pan poslanec Martin Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Dobrý večer. Paní předsedající, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já bych rád zkonstatoval v podrobné rozpravě především to, že dnes od rána zasedal výbor pro sociální politiku, který od ranních hodin řešil problematiku předloženého materiálu tak, jak o něm tady je již delší dobu hovořeno.

Rád bych vás také seznámil s tím, že rozprava byla poměrně zajímavá, nejenom pro svůj obsah, ale také pro hosty, kteří se jednání zúčastnili a kteří nás informovali o tom, jaké své podněty chtějí do tohoto jednání vnést. Jak tady bylo řečeno od pana zpravodaje, na kterého se tímto obracím prostřednictvím předsedající, bylo jasně řečeno: zamítl výbor návrh, který byl předložen v oblasti příspěvků. Já jsem se ihned po skončení zasedání výboru setkal s panem ministrem. Pozval jsem k tomu ty hosty, kteří měli během výboru své připomínky, a vznikl pozměňovací návrh, se kterým bych vás rád seznámil.

Pozměňovací návrh k tisku č. 155. Tento pozměňovací návrh mění body číslo 1, které cituji: "Nárok na sociální příplatek podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 31. prosince 2010, náleží naposledy za měsíc prosinec 2010 s výjimkou případů uvedených v bodu 2. O zániku nároku na sociální příplatek úřad práce jeho poživateli zašle sdělení."

V článku VIII za bod 1 se vkládá nový bod, který je výstupem z jednání s panem ministrem. Je výstupem z jednání, které bylo s oponenty tohoto materiálu. A já jsem rád, že pan ministr dospěl po zjištění všech okolností k tomuto závěru, i když z tohoto místa - prostřednictvím předsedající - konstatuji, že docela pozdě.

Tento odstavec se tedy doplňuje ve znění: "Jde-li o rodiče pečujícího alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené nebo je-li alespoň jeden z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, pak sociální příplatek náleží i po 31. prosinci 2010 podle právní úpravy platné před dnem 1. ledna 2011, nejpozději však do 31. prosince 2012, s tím, že pro posouzení nároku a při stanovení výše sociálního příplatku bude ode dne 1. ledna 2011, kdy použijí pouze koeficienty podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) a podle odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 117/195 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 31. prosince 2010." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP