Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jana Suchá

Schůze: 5, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 32, 40, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 59

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
část č. 83 (23. 9. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení  
část č. 17 (1. 2. 2011)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení  
část č. 20 (1. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

25. Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení
část č. 44 (16. 3. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

19. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení
část č. 168, část č. 171 (14. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení
část č. 41 (12. 7. 2011)

21. schůze (30. 8. - 6. 9. 2011)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/4/ - vrácený Senátem
část č. 33 (6. 9. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

část č. 43 (21. 9. 2011)

2. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/ - druhé čtení  
část č. 51 (21. 9. 2011)

3. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení  
část č. 54 (21. 9. 2011)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 365/ - druhé čtení  
část č. 58 (21. 9. 2011)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 320/ - druhé čtení  
část č. 68 (21. 9. 2011)

79. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/ - třetí čtení
část č. 136 (27. 9. 2011)

80. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení
část č. 137 (27. 9. 2011)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení
část č. 138 (27. 9. 2011)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení
část č. 140 (27. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

21. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení
část č. 45, část č. 47, část č. 49 (26. 10. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

2. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/3/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 19-20 (6. 12. 2011)

3. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/3/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 20 (6. 12. 2011)

12. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení
části č. 49-50 (7. 12. 2011)

88. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení
části č. 274-275 (16. 12. 2011)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/ - druhé čtení
části č. 110-111 (7. 6. 2012)

41. Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení
část č. 213 (14. 6. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

15. Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 125 (26. 10. 2012)

18. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení
část č. 148 (6. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení
část č. 82 (7. 12. 2012)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - prvé čtení
část č. 133 (12. 12. 2012)

164. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - zkrácené jednání  
část č. 214 (18. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

16. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - druhé čtení
část č. 55 (6. 2. 2013)

127. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - třetí čtení
část č. 299 (19. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

části č. 211-212 (3. 4. 2013)

2. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 11, části č. 15-16 (19. 3. 2013)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - druhé čtení
část č. 24 (19. 3. 2013)

23. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení
část č. 21 (19. 3. 2013)

92. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
části č. 208-209 (3. 4. 2013)

110. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 202-203 (3. 4. 2013)

111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 209 (3. 4. 2013)

112. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 209 (3. 4. 2013)

113. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 209, část č. 211 (3. 4. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

145. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 230 (17. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 10 (11. 6. 2013)

12. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - druhé čtení
část č. 41 (12. 6. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

12. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - třetí čtení
části č. 74-75 (8. 8. 2013)

59. schůze (16. - 20. 8. 2013)

. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky
část č. 17 (20. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP