Stenografický zápis 39. schůze, 30. října 2008


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Marek Benda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


175. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Jiřina Fialová
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Břetislav Petr
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Josef Čerňanský
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič


3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Radim Chytka


179. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hrnčíř


126. Návrh na odvolání člena Prezidia Pozemkového fondu České republiky

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


127. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Petr Tluchoř


128. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


129. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


130. Návrh na volbu člena Prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


131. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


132. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu /2.kolo přerušené volby/

Poslanec Petr Tluchoř


133. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Petr Tluchoř


134. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


176. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Dagmar Molendová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Špika
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ondřej Plašil
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Kafka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Josef Ježek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Radim Fiala
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Radim Fiala
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Krill
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Břetislav Petr
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Břetislav Petr
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Zdeněk Kotouš
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.49 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP