Stenografický zápis 39. schůze, 31. října 2008


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Přemysl Rabas
Poslankyně Vlasta Bohdalová


129. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Ivana Levá
Senátorka Daniela Filipiová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ivana Levá


178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Ivana Levá
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin, pokračovalo v 9.36 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Ivana Levá


109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ - třetí čtení

Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Jiří Janeček
Poslanec Karel Šplíchal
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Pavel Kováčik


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 480/ - třetí čtení

Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hanuš


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jiří Hanuš
Předseda PSP Miloslav Vlček


112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc


113. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Miloš Melčák


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jan Klas
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Klas
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Klas
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.20 hodin)
(Jednání pokračovalo ve 12.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.54 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


124. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 487/ - třetí čtení

Poslanec Josef Smýkal


122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 478/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Věra Jakubková
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Krátký


3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Ploc
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jan Klas


4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Jiří Polanský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila ve 14.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP