Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Dědič

Schůze: 7, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 38, 48, 59, 62, 64, 66, 67, 73, 75

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 161 (6. 12. 2006)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

42. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení
část č. 127, část č. 129 (27. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 116 (7. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
část č. 109 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

18. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - druhé čtení
část č. 117 (19. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 100 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

část č. 4 (27. 11. 2007)

87. Ústní interpelace
část č. 203 (6. 12. 2007)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

13. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 138 (18. 3. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - prvé čtení
část č. 57 (24. 9. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 349 (19. 2. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení
část č. 16 (9. 6. 2009)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení
část č. 242 (19. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

89. Ústní interpelace
část č. 97 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 14 (20. 10. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

88. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012 /sněmovní tisk 921/
část č. 285 (11. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
část č. 115 (3. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

186. Ústní interpelace
část č. 276 (4. 2. 2010)

192. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení
část č. 251 (4. 2. 2010)

73. schůze (25. 2. - 9. 3. 2010)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení
část č. 36 (25. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení
část č. 37 (10. 3. 2010)

12. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení
část č. 53 (10. 3. 2010)

158. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - třetí čtení
část č. 191 (17. 3. 2010)

187. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - třetí čtení
část č. 211 (19. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP