Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Body

Schůze: 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 39, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
části č. 11-12 (28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 19 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 5 (5. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 17 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 25 (25. 3. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 18 (17. 6. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 23 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (2. 6. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 15 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 38 (13. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 58 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 23 (9. 2. 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 20 (9. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 51 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 30 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
části č. 28-29 (28. 9. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 20 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP