Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ota Fejfar

Schůze: 8, 9, 11, 15, 16, 17, 29, 30, 32, 39

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 11, část č. 16 (21. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 18 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993)

Bod č. 4
části č. 4-5 (18. 5. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 39 (21. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 10
část č. 14 (8. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1 (1. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 33 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 14 (16. 2. 1994), část č. 25 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (22. 3. 1994), části č. 14-17 (24. 3. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 1 (14. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 4
část č. 3 (18. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (18. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 68 (29. 6. 1995)

Bod č. 39
části č. 66-67 (29. 6. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXX. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2036) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

LXXXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1976) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP