Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 98 tisků. (1. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 30/0 Vl.n.z. o službách platforem pro sdílení videonahrávek - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 242/2022 Sb.
 31/0 Novela z. - autorský zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 429/2022 Sb.
 43/0 Novela z. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 132/2022 Sb.
 55/0 Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 243/2022 Sb.
 56/0 Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.-souv - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 244/2022 Sb.
 57/0 Novela z. o ekologickém zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 247/2022 Sb.
 58/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 217/2022 Sb.
 61/0 Vl.n.z. o panevropském osobním penzijním produktu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 91/2022 Sb.
 68/0 Novela z. o platebním styku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 129/2022 Sb.
 70/0 Novela z. o námořní plavbě - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 90/2022 Sb.
 72/0 Novela z. - veterinární zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 246/2022 Sb.
 73/0 Novela z. o léčivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 314/2022 Sb.
 75/0 Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 60/2023 Sb.
 76/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 178/2022 Sb.
 86/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 130/2022 Sb.
 94/0 Novela z. o spotřebních daních - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2022 Sb.
 95/0 Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 96/2022 Sb.
 106/0 Novela z. o některých službách informační společnosti - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 58/2023 Sb.
 107/0 Vl.n.z. o dozoru nad trhem s výrobky - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 87/2023 Sb.
 131/0 Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 226/2022 Sb.

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)