Sněmovní tisk 107/0
Vl.n.z. o dozoru nad trhem s výrobky - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t010700.pdf (Dokument PDF, 635 KB)t010700.doc
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0107a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0107a0.docx (Dokument DOCX, 389 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0107b0.pdf (Dokument PDF, 316 KB)t0107b0.docx (Dokument DOCX, 44 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0107c0.pdf (Dokument PDF, 400 KB)t0107c0.docx (Dokument DOCX, 54 KB)

Rozesláno poslancům

16. prosince 2021 v 14:05
ISP (příhlásit)