Sněmovní tisk 31/0
Novela z. - autorský zákon - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003100.pdf (Dokument PDF, 774 KB)t003100.docx (Dokument DOCX, 178 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0031a0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0031a0.docx (Dokument DOCX, 660 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0031b0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t0031b0.docx (Dokument DOCX, 231 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0031c0.pdf (Dokument PDF, 877 KB)t0031c0.docx (Dokument DOCX, 179 KB)

Rozesláno poslancům

11. listopadu 2021 v 13:25
ISP (příhlásit)