Sněmovní tisk 95/0
Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t009500.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t009500.docx (Dokument DOCX, 403 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0095a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0095a0.docx (Dokument DOCX, 166 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0095b0.pdf (Dokument PDF, 4 MB)t0095b0.docx (Dokument DOCX, 719 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0095c0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t0095c0.docx (Dokument DOCX, 507 KB)

Rozesláno poslancům

15. prosince 2021 v 13:37
ISP (příhlásit)