Předpis 243/2022 Sb.

Citace243/2022 Sb.
NázevZákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Částka112 (31. 8. 2022)
Účinnostod 1. 10. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
55 Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 243/2022 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
477/2001??Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
280/2009??Zákon daňový řád 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
268/2014??Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 
55/2015??Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
542/2020??Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
Vztahováno k
146/2002??Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
246/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
47/2023na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
47/2023??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
47/2023??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 


ISP (příhlásit)