Předpis 49/2017 Sb.

Citace49/2017 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Částka17 (27. 2. 2017)
Účinnostod 1. 3. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
45/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
47/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
79/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
95/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
147/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
87/2010novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
60/2012novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
142/2014novelizujeNařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
50/2015novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
72/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními 
73/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
74/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 
75/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 
76/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 
185/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
29/2016novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)