Předpis 61/2012 Sb.

Citace61/2012 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Částka24 (29. 2. 2012)
Účinnostod 1. 3. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
79/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
87/2010novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)