Předpis 400/2013 Sb.

Citace400/2013 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Částka157 (11. 12. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
245/2004novelizujeNařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 
197/2005novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
45/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 
47/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 
75/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
79/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
95/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 
147/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
479/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor 
87/2010novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
60/2012novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 
262/2012novelizujeNařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 
Derogace pasivní
309/2014novelizujeNařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
148/2019novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)