Předpis 113/2015 Sb.

Citace113/2015 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
Částka47 (13. 5. 2015)
Účinnostod 13. 5. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
79/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
147/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
50/2015novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
72/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními 
73/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
74/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 
75/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 
76/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)