Předpis 61/2016 Sb.

Citace61/2016 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Částka24 (25. 2. 2016)
Účinnostod 1. 3. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
112/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 
307/2014novelizujeNařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 
309/2014novelizujeNařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
50/2015novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
185/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
Derogace pasivní
48/2017novelizujeNařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)