Předpis 29/2014 Sb.

Citace29/2014 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Částka13 (28. 2. 2014)
Účinnostod 1. 3. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
75/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
79/2007novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
112/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 
147/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
53/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)