Předpis 161/1950 Sb.

Citace161/1950 Sb.
NázevVládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
Částka67 (23. 12. 1950)
Účinnostod 23. 12. 1950, zrušeno dnem 1. 7. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
175/1947novelizujeVládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění 
305/1948novelizujeVládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě 
268/1949novelizujeZákon o matrikách 
Derogace pasivní
40/1961novelizujeZákon o obraně Československé socialistické republiky 
301/2000rušíZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)