Předpis 282/1991 Sb.

Citace282/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Částka51 (15. 7. 1991)
Účinnostod 15. 7. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
235 Vládní návrh zákona o České lesnické inspekci
Navržené změny12 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)3
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)1
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů4
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech5
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu6
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě7
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích8
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci9


ISP (příhlásit)