Rudolf Slánský

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÁNSKÝ Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 22, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. vnitř.-bezp. a zahr.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 11.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.ISP (příhlásit)