JUDr. Jaromír Dolanský

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. IV. 1946; 12.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 16.

(o Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se Svazem sovětských socialistických republik).

10, 22. XI. 1945; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 30. X. 1945 o programu vlády.

3, 30. X. 1945; 38.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; odpovídá též na prohlášení posl. Dr. Krajiny z 12. II. 1946, učiněné jménem klubu čs. strany nár. soc.

29, 13. II. 1946; 8.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 11. IV. 1946; 14.

Projev:

jménem klubu poslanců komunistické strany Československa k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 8.

Interpelace:

ve věci konfiskace zemědělského majetku rodiny býv. barona ing. Ervína Nádherného, t. 433.

52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)