JUDr. Jaromír Dolanský

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Jaromír, Dr.

XI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., im., in., ink., rozp., soc.-pol., parl. úsp. a kontr. kom., ústav.-práv. a stál. (náhr.).

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na zrušení § 27 vlád. nař. ze dne 21. XII. 1935, č. 238 Sb. z a n., a nahrazení jeho znění, t. 271.

26, 23. I. 1936; 4.

na vydání zákona o přeměně stravovací akce na podporování nezaměstnaných peněžitou podporou a o přídělu potravin, t. 391.

36, 21. IV. 1936; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 103.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 53.

k t. 794. 82, 25. II. 1937; 18.

Návrhy resoluční:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 42.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 43.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 62, 64.

k t. 794. 82, 25. II. 1937; 20.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců komunistické strany o provokační akci Henleina a Třetí říše proti Československu v ČSR i za hranicemi, za rozpravy o t. 779.

97, 13. V. 1937; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 65.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364); protestuje též proti usnesení kraj. soudu v Praze o možnosti zastavení "Ľudového deníku".

33, 19. III. 1936; 29.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1937; 13.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880).

96, 27. IV. 1937; 12.

Interpelace:

o zabavení "Haló-novin" z 25. srpna 1935,

t. 63/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/I. 26, 23. I. 1936; 4.

o odsouzení člena okresního zastupitelstva Hanse Schüttera,

t. 286/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/IV. 47, 26. V. 1936; 5.

o zadržení blahopřejného telegramu Komunistické straně Francie a tamější Lidové frontě k volebnímu vítězství,

t. 430/III. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 589/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

o platnosti a závaznosti kolektivních smluv sjednaných před 30. IV. 1935 podle vládního nařízení č. 89/1935,

t. 586/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/XVI. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci konfiskace dotazu poslance NSRČ na vládu,

t. 996/XIX. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1047/XXXII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin sdružování státu nepřátelského podle § 17 č. 1 a 2 zák. z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

velitelství 1. divise v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky).

35, 26. III. 1936; 5.

Volán k pořádku:

58, 26. VI. 1936; 62.ISP (příhlásit)