JUDr. Jaromír Dolanský

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem financí 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra financí 5. IV. 1949 a jmenován ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího.

29, 11. V. 1949; 5.

Zproštěn úřadu ministra-předsedy Stát. úřadu plánovacího 21. XII. 1951 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

62, 24. III. 1952; 2.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.ISP (příhlásit)