JUDr. Jaromír Dolanský

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem financí 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Věcná poznámka:

jménem klubu poslanců Komunistické strany Československa k volbě předsedy ÚNS, v níž navrhuje, aby předsedou ÚNS zvolen byl Zápotocký Antonín.

1, 18. VI. 1946; 14.ISP (příhlásit)