(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Romana Fischerová. Já vždycky vidím, jak se leknete, když vás vyvolám, tak poprosím, aby se rovnou připravil pan poslanec Metnar. Máte slovo.

 

Poslankyně Romana Fischerová: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si v krátkosti odůvodnit svoje pozměňovací návrhy k novele zákona o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 392, které jsem vložila do systému pod číslem 2089, 2092, 2095 a 2097.

Již čtyři dny zde řešíme budoucnost našich seniorů. Opozice bojuje skoro nonstop za tu část společnosti, která se již sama nedokáže bránit a je velmi zranitelná. Důchod je přece to, co si již důchodci jednou zasloužili. Nezapomínejme na to, že to jsou lidé, kteří celý život pracovali, přispívali do sociálního systému, platili daně, vychovávali děti a finančně podporovali své rodiny.

Výdaje důchodců se samozřejmě liší od výdajů pracujících osob v produktivním věku. Důchodci totiž neutrácejí za cestování či vzdělávání, zato většinu jejich nákladů spolknou výdaje na bydlení, léky a potraviny. Ceny potravin vzrostly v minulých měsících rekordně a odhaduje se, že stále dál porostou. V Čechách ceny potravin v prosinci vzrostly meziročně o 27,2 %. Toto zvyšování cen razantně dopadá právě na důchodce a vláda je v tomto dostatečně neochrání. Jedním z důvodů růstu cen potravin jsou i marže obchodních řetězců. V tomto by přitom česká vláda mohla zakročit. Na Slovensku se například obchodní řetězce zavázaly, že u 15 základních položek nebudou navyšovat marži. Proč se česká vláda nesnaží dojednat to samé i u českých řetězců? Domnívám se, že spíše než na omezování důchodů těch nejslabších, kteří se nemohou bránit, by se vláda měla zaměřovat na snižování inflace a regulaci závratného růstu cen potravin.

Tento týden mi nebylo umožněno se vyjádřit v rozpravě k novele zákona o důchodovém pojištění. Cítím se být krácena na právech demokraticky zvoleného poslance, a proto bych ráda připomněla pětikoalici některé body z jejich programového prohlášení vlády: Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit. Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel. Chceme být vládou, která hájí zájmy všech občanů České republiky.

Celý tento týden jsme však svědky vaší povýšenosti, přezíravého chování a vaší arogance. Kde se poděly vaše hodnoty svobody a demokracie? Jasně se tak ukazuje, že místo abyste hájili zájmy občanů, to, co jste slibovali voličům v rámci volební kampaně, byly jen prázdné fráze bez hlubšího obsahu a našim důchodcům, kteří vám někteří možná i uvěřili, zbudou jen oči pro pláč a prázdná peněženka. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Metnar, připraví se pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Metnar: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, úvodem musím říct, že mě nepřestávají překvapovat priority této vládní koalice. Máme rekordní inflaci, nejvyšší počet lidí ohrožených chudobou, chybí nám základní léky, máme nejdražší energie v Evropské unii z pohledu kupní síly a čeká nás opravdu velký problém v automobilovém průmyslu, na který je napojeno téměř půl milionu zaměstnanců. Nic z toho však není pro vládu tak zajímavé, aby to řešila. Kdyby bylo, tak bychom nyní tady na tomto místě probírali úplně jiná témata.

Těmi, koho se toto zdražování týká nejvíce, jsou právě senioři. Vždyť co senioři vnímají citlivěji než zdražování potravin a rostoucí náklady na bydlení? Ale ani jednomu utéct nemohou a obojí je hlavním důvodem, proč má Česko poslední více než rok rekordní inflaci. Říkáte, že se senioři mají vzhledem k průměrné mzdě moc dobře, a proto do toho teď musíme sáhnout. To je opravdu zoufalý argument. To krátkodobé vychýlení, kterého jsme svědky, vůbec není dáno růstem důchodů, ale poklesem reálných mezd. Důchodci reálně nijak nebohatnou. To, že ostatní lidé chudnou, je chyba této vlády.

Ale dovolte mi načíst mé pozměňovací návrhy. Hlásím se tedy ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2242, ve kterém navrhuji navýšit částku, o kterou se zvyšuje procentní výměra důchodu při zvýšení důchodu v mimořádném termínu v červnu 2023, na částku ve výši 1 460 korun. Jsou-li, splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Dále se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2244, ve kterém navrhuji navýšit částku, o kterou se zvyšuje procentní výměra důchodů při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červenci 2023, na částku ve výši 1 531 korun. Jsou-li opět splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Dále se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2245, ve kterém navrhuji navýšit částku, o kterou se zvyšuje procentní výměra důchodů při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023, na částku ve výši 1 602 korun. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Na závěr se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2246, ve kterém navrhuji navýšit částku, o kterou se zvyšuje procentní výměra důchodu při zvýšení důchodu v mimořádném termínu v červnu 2023, na částku ve výši 1 673 korun. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Další přihlášený je pan poslanec Kasal, který právě přichází, a připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já vyjádřil svůj názor k projednávané materii. Z hlediska toho, co jsme tady všechno slyšeli, tak i já bych připojil ve své podrobné rozpravě své pozměňovací návrhy a chtěl bych tím reagovat na vládou navrženou změnu platného zákona o důchodovém pojištění, tedy vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Chtěl bych podotknout, že tento zákon se projednával v legislativní nouzi, s jejímiž podmínkami, tak jak by měly být naplněny, já sám nesouhlasím. Souběžně je tam i problém retroaktivity, který vidím jako největší problém.

Své pozměňovací návrhy mám ve čtyřech variantách. Týkají se úpravy pevné finanční částky navržených důchodů a jsou napsány v mých pozměňovacích návrzích pod čísly sněmovních dokumentů 2336, 2337, 2338 a 2339, čímž se hlásím k těmto pozměňujícím návrhům. Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP