Schválený pořad a stav projednávání 55. schůze

Od 28. 2. 2023 10:00 do 4. 3. 2023 11:25
Aktuální stav k 4. 3. 2023, 11:26


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze