(17.20 hodin)

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu 1164, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě, a pozměňovacímu návrhu 1304, který jsem dostatečně odůvodnil ve sněmovním tisku v systému. A jen v rychlosti: tento pozměňovací návrh v podstatě kopíruje pozměňovací návrh pana kolegy Blahy, kdy je možné udělat technickou prohlídku historického vozidla mimo prostory stanice technické kontroly, ale vypouští podmínku konstrukční rychlosti do 40 km v hodině, protože v podstatě i nejstarší Ford T má konstrukční rychlost kolem 60 km v hodině. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Ano, děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval, hlásím se k pozměňovacímu návrhu, který naleznete v systému Sněmovny pod číslem 1193, a naleznete určitě odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Dalším z přihlášených do podrobné rozpravy je pan poslanec Kolovratník, který není, tak pokračujeme, a dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Mašek. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1171 a který jsem odůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče, a posledním do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Stanislav Blaha. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům registrovaným pod číslem 1157, 1158, 1161 a 1298. Všechny ty návrhy jsou podrobně zdůvodněny v důvodové zprávě.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a do podrobné rozpravy se hlásí ještě pan poslanec Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji moc a omlouvám se za své zpoždění způsobené hygienickou pauzou. Podcenil jsem rychlost rozpravy u tohoto bodu. Takže děkuji, pane předsedající, za to, že jsem to stihl, a já se v podrobné rozpravě hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ten můj první má číslo 1293, je to hezká souvislost, já v něm navazuji právě na pana poslance Blahu, svého předřečníka, který podal pozměňovací návrh na zjednodušení zápisu do registru vozidel. I na to míří k tomu, aby tedy už nebyl ten velký a malý technický průkaz, tak tady chci, prostřednictvím pana předsedajícího, i k panu předkladateli pozměňovacího návrhu, který vím, že spolupracoval s Ministerstvem dopravy, poslat pozitivní vzkaz, že tohle vnímáme jako zástupci opozice velmi kladně, že podpoříme ten návrh a míří dobrým směrem, právě pro zjednodušení agend. Takže je to - byť už je podrobná rozprava - tak navazuji na to, co bych měl vlastně říci v té obecné. Jenom krátký úvod.

A druhý můj pozměňovací návrh, právě tady ten navazuje, pokud bude přijat, tak já tam ještě doplňuji nebo navrhuji takové rozšíření, aby, pokud dojde ke změnám údajů u majitele vozidla, ať už je to u fyzické osoby, nebo u právnické podnikající osoby, tak pokud to jsou údaje, které už se objevují v jiných registrech státu, v těch základních registrech, tak navrhuji povinnost, aby se právě do registru vozidel propsaly de facto automaticky, aby výměna informací státních agend - to je to, k čemu směřujeme myslím tady všichni napříč politickým spektrem, aby k tomu propsání došlo řekněme automatickým způsobem a aby ten, který tu změnu provedl nebo kterého se týká, aby nemusel fyzicky se dostavovat na dopravní správní úřad, sám ji znovu diktovat a sám ji znovu ohlašovat.

Takže hlásím se k prvnímu návrhu číslo 1293, který právě rozšiřuje, navazuje na pana poslance Blahu, a hlásím se i ke svému druhému pozměňovacímu návrhu, ten má číslo 1297. Ten v trošku jiné úpravě, nebo legislativně technicky trošku jiným způsobem řeší stejnou věc, ale plus ještě přidává nebo ukládá dopravnímu správnímu úřadu povinnost, aby právě ty údaje fyzicky do řekněme malého nebo společného technického průkazu, na který míří pan poslanec Blaha, aby ten správní úřad to tam zapsal sám, aby vlastně tu výměnu udělal sám aktivně o své vůli a aby šel tím na pomoc nebo řekněme vstříc majiteli vozidla.

Takže tolik moje vystoupení, 1293 a 1297 - hlásím se k oběma těmto pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Tak já děkuji a jsme rádi, že i vaše hygienická pauza, která podle dechu nebyla jednoduchá, nás nepřipravila o dva pozměňovací návrhy, čímž tedy končím podrobnou rozpravu.

A končím současně i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.

A dovolte, abych zahájil projednávání

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Z pověření vlády měl zákon uvést pan ministr spravedlnosti Blažek, ale vidím, že bude pokračovat pan ministr Baxa, čili já ho poprosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento návrh zákona je předkládán opakovaně. Změny zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních byly v druhém volebním období obsahem dvou samostatných tisků, jejichž projednání však nebylo ukončeno. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je v nezbytném rozsahu adaptovat nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci a o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci ve věcech trestních.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuj a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, pan poslanec Ondřej Kolář a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Pouze připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu a to usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 175/1.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Kolář: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Ústavně-právní výbor návrh projednal na své 11. schůzi dne 22. června tohoto roku a bez jakéhokoliv pozměňovacího návrhu ho doporučil Sněmovně ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Já děkuji a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili následující poslanci - paní Taťána Malá jako první a zatím jako jediná. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Taťána Malá: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, kolegyně, kolegové, já bych jenom stručně si dovolila odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Dovolila jsem si předložit pozměňovací návrh, který obsahuje návrh, a to takový, aby z peněžních prostředků, které jsou získány z uložených majetkových trestněprávních sankcí podle zákona č. 59/2017 Sb., Probační a mediační služba pro uspokojení majetkových nároků poškozených namísto stávajících 2 % získávala 5 % na pomoc obětem trestné činnosti. Tyto prostředky by měly být využívány k tomu, aby ve všech krajských městech byla postupně zřízena poradenská centra pro oběti trestných činů, a já se domnívám, že je to téma nanejvýš aktuální, a myslím si, že je potřeba využít všech možností, jak obětem trestných činů pomoci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji paní poslankyni a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, tak tedy končím obecnou rozpravu.

Pane ministře, je zájem o závěrečné slovo, případně pan zpravodaj? Není zájem, děkuji.

A můžeme tedy zahájit podrobnou rozpravu. Jenom připomínám to, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. A jako první se hlásí pan poslanec Pavel Staněk.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, hezké odpoledne nebo podvečer. Já se chci přihlásit do podrobné rozpravy s pozměňovacími návrhy, se třemi pozměňovacími návrhy k tomuto zákonu. Všechny tři pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním dokumentu 1299. Jedná se o zákon, který už tady byl představen několikrát jak ministrem spravedlnosti, tak teď v zastoupení panem ministrem Baxou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP