Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Slavík

Schůze: 48, 50, 53, 63, 78, 82, 94

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 68 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení
část č. 115 (13. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 138 (7. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení
části č. 92-93 (18. 4. 2023)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení
části č. 243-244 (3. 5. 2023)

130. Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2021 /sněmovní tisk 198/
část č. 148 (20. 4. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
část č. 70, část č. 76 (12. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení  
části č. 33-34 (14. 11. 2023)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 108 (1. 3. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP