Stenografický zápis 41. schůze, 3. března 2020Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bauer
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Karla Maříková


251. Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením koronaviru

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Ivo Vondrák
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ivo Vondrák
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Jan Birke
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec David Kasal
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Radek Zlesák
Poslanec David Kasal
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Jaroslav Dvořák
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec David Kasal
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Lukáš Černohorský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/12/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Jan Hrnčíř
Senátor Jaroslav Větrovský
Poslanec Jan Řehounek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 412/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Senátor Lukáš Wagenknecht
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Stanislav Juránek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 214/8/ - vrácený Senátem

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Senátor Jan Žaloudík
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Monika Jarošová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP