Sněmovní tisk 232
Novela z. o Ústavním soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Polčák, Jan Chvojka, Pavel Blažek, Jan Farský) předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 232/0 dne 13. 6. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2014 jako tisk 232/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 812/14, PID KORN9L9C74AS.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, profesní status, skončení pracovního poměru, soudce, ústavní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)