Stenografický zápis 55. schůze, 24. února 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jitka Chalánková


218. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr vlády ČR Jan Chvojka


219. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Nekl


222. Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Birke


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Rostislav Vyzula
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec David Kasal
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Marek Benda


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 874/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Pavel Havíř
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jan Farský
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Gabriela Pecková
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec František Adámek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Havíř
Poslanec Ludvík Hovorka


9. Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 936/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Josef Zahradníček
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Klaška


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec František Laudát
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Marek Černoch


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1018/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo ve 13.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP