Sněmovní tisk 166
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 166/0 dne 7. 4. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2014 jako tisk 166/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 424/14, PID KORN9J3HUHEQ.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: parlament, parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní stíhání, trestný čin, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)