Sněmovní tisk 978
Dotační programy zemědělství pro rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 12. 2016 jako tisk 978/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1444/16, PID KORNAEHHBXOS.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 12. 2016 (usnesení č. 344). Zpravodajem určen Ladislav Velebný.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 978/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 133, usnesení č. 1569).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, podpůrná politika, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)